Yapay Mesane Ameliyatı Yapan Doktorlar

Yapay Mesane Ameliyatı Yapan Doktorlar

Yapay Mesane Ameliyatı Yapan Doktorlar

Yapay mesane ameliyatı yapan doktorlar (bağırsaktan mesane ameliyatı yapan doktorlar), üroloji konusunda eğitim almış ürolog doktorlardır.

Mesane kanseri, idrar kesesinden köken alan kötü huylu kanser türüdür. Bilinen en sık risk faktörü sigara kullanımıdır. daha çok erkeklerde görülür. Ancak kadınlar arasında da sigara içmek yaygınlaştıkça, kadınlarda da mesane kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Bunun yanında, bazı kimyasal maddelere maruz kalma ve bazı iş kollarında çalışanlarda da (özellikle boya ve kauçuk sanayisi)  mesane kanseri daha sık görülmektedir. Mesane kanserinin en sık görülen belirtisi ağrısız, kanlı idrar yapmadır. Bu yüzden ağrısız kanlı idrar şikayeti olan bir kişide ilk akla gelen mesane kanseri olmalıdır.

Erken evre mesane kanserinin tedavisinde kapalı olarak tümörün alınması genellikle yeterli olur. Endoskopik yani kapalı olarak tümörün alınması işlemine TUR-Mesane (transüretral mesane kanseri rezeksiyonu) denir. Bazı hastalarda ise bu işlem sonrası ek tedavi gerekebilir.

Mesane duvarındaki kaslar tutulduysa mesaneyi almak gerekir. Buna radikal sistektomi denir. Bazı hastalarda ameliyat sonrası yapılan değerlendirmede, kanserin lenf bezlerine, mesane dışına veya başka organlara sıçradığı tespit edilir. Mesane dışına çıkmış kanser varsa, kemoterapi ve radyoterapi verilir. Bu şekilde mesane alındıktan sonra hastaya kemoterapi uygulanmasına “adjuvan kemoterapi” denir.  Radikal sistektomi ameliyatında, erkeklerde mesane ile birlikte mesanenin lenf bezleri, prostat, seminal veziküller; kadınlarda mesane, lenf bezleri, overler (yumurtalıklar), vajinanın bir kısmı ve uterus (rahim) çıkartılır.

Radikal sistektomi yapılan hastalarda mesane alınır. İdrarın dışarı atılması için idrar kanallarının yeniden düzenlenmesi gerekir. Genellikle bağırsaklardan, sıklıkla ince bağırsaktan alınan bir bağırsak parçasına idrar kanalları bağlanır. Bağırsağın diğer ucu da karın duvarına bağlanır. Böylece idrarın dışarı atılması sağlanır. Buna “ileal loop ameliyatı” denir. Bu hastalar ömür boyu idrar torbası taşımak zorundadırlar.Bazı hastalara ise “yapay mesane (ileal neobladder, ortotopik mesane)” ameliyatı uygulanır. Bu ameliyatta, ince bağırsaklardan alınan bir parça, bir torba şekline getirilerek mesaneye dönüştürülür. Bu, çıkartılan mesanenin yerine konur. İdrar burada birikir ve hastalar idrarını normal yoldan yaparlar. Bu ameliyata “yapay mesane ameliyatı denir. Ancak yapay mesane ameliyatı her hasta için uygun değildir. Bu ameliyatın uygulanabilmesi için hastanın bazı şartları taşıyor olması gerekir.Yapay mesanesi olan hastaları günlük hayatlarını normal bir şekilde yaşarlar. Vücutlarında herhangi bir torba taşımalarına gerek yoktur ve bu yüzden yaşam kalitelerinde herhangi bir değişiklik olmaz.

İstanbul Yapay Mesane Ameliyatı Yapan Doktorlar

İstanbul ilinde yapay mesane ameliyatı yapan doktorlar, ürolojinin üroonkoloji kısmı ile ilgilenen doktorlardır. Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey‘de bu doktorlardan biridir. Mesleki hayatı boyunca bir çok radikal sistektomi ve radikal sistektomi ameliyatı  sonrası ileal loop ve yapay mesane (ortotopik mesane) ameliyatları yapmıştır. Gerek uzmanlık eğitimi sırasında, gerekse akademik kariyerinde, bu tür ameliyatların uygulandığı hastanelerde çalışmış ve bu ameliyatları uygulamaktadır.

Prof. Dr. Yusuf Özlem İlbey
İstanbul
Üroloji Doktoru

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.