Mesane Kanseri Türleri Nelerdir?

Mesane Kanseri Türleri Nelerdir?

Mesane kanseri türleri nelerdir? Kaç tip mesane kanseri vardır? Üç tip mesane kanseri vardır. Her tipin kendine göre bazı özellikleri bulunmaktadır. Mesane kanseri, köken aldığı mesane hücresine göre isimlendirilir. Mesane kanseri, genellikle mesanedeki hücrelerden hangisinden kaynaklanıyorsa onun adını alır.

Köken Aldıkları Hücrelere Göre Mesane Kanseri Türleri

Değişici (Transizyonel, Ürotelyal) Hücreli Mesane Kanseri

Bu kanser, mesane duvarınızın iç astarındaki değişici (transizyonel) hücreler adı verilen hücrelerinde köken alır. Bu tabaka ürotelyal tabaka olarak da bilinir.  Tüm mesane kanserlerinin yaklaşık %90’ını oluşturur. Bu kanser türünde, anormal hücreler iç astardan mesanenin derinliklerindeki diğer katmanlara veya mesane duvarını oluşturan kas tabakasına, hatta mesane çevresindeki yağ dokularına yayılabilir. Bu mesane kanseri türü aynı zamanda ürotelyal mesane kanseri olarak da bilinir.

Yassı (Skuamöz) Hücreli Mesane Kanseri

Skuamöz hücreler, mesanenin içini kaplayan ince ve düz hücrelerdir. Bu mesane kanseri, bu hücrelerden kaynaklanır ve mesane kanserlerinin yaklaşık %5’ini oluşturur. Daha çok uzun süreli mesane iltihaplanması veya tahrişi olan kişilerde gelişir.

Mesane Adenokarsinomu

Mesane adenokarsinomları, mesanedeki bez hücrelerinden köken alır. Bu kanserler, tüm mesane kanserlerinin %1 ila %2’sini oluşturan çok nadir kanserlerdir.

Küçük Hücreli Mesane Kanseri

Bu oldukça nadir görülen bir mesane kanseri türüdür.

Mesane Sarkomu

Nadir görülür. Mesanedeki kas hücrelerinden köken alır. Daha çok mesanenin duvarından ya da kubbesinden kaynaklanır.

Kas Tabakasını Tutup Tutmadıklarına Göre Mesane Kanseri Türleri

Mesane duvarını oluşturan kas tabakasını tutup tutmadıklarına göre  mesane kanserleri iki gruba ayrılır. Eğer kanser hücreleri, mesane kas tabakasını tutmamışsa buna kası tutmayan (kasa invaze olmayan, yüzeysel) mesane kanseri denir. Eğer kas tutulumu varsa buna kası tutan (invaziv, derin) mesane kanseri denir.

 

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.