Mesane Kanseri Nedenleri

Mesane kanseri nedenleri nelerdir? Mesane, böbrekler tarafından üretilen idrarın içinde depolandığı organın adıdır. İdrar kesesi, idrar torbası olarak da bilinir. Mesane kanseri, idrar kesesinin içini kaplayan tabakada bulunan hücrelerin kontrolden çıkarak anormal bir şekilde çoğalması sonucu oluşur. Mesane kanseri, dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık görülen bir kanserdir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Mesane kanseri her yaşta görülebilse de daha çok yaşlı kişilerde ortaya çıkar.

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane kanseri, bir kanser türüdür. Mesane, her iki böbrekten üreter adı verilen idrar yolları ile gelen idrarı içinde depolayan, içi boş keseye benzeyen bir organdır. Bu organın iç yüzeyini döşeyen tabakadan kaynaklanan kötü huylu tümörlere mesane (idrar kesesi) kanseri denir. En sık görülen  mesane kanseri belirtisi idrarda kan görülmesidir. idrardaki kan genellikle hasta tarafından gözle görülecek şekilde şekildedir. Kanamanın en önemli özelliği ağrısız ve pıhtılı olmasıdır. Diğer belirtiler ise şunlardır; sık idrara çıkma ihtiyacı, acil idrar yapma ihtiyacı, idrar yaparken sırtta  ya da karnın alt bölgesinde ağrı.

Mesane  kanserinin tanısında kullanılan en önemli tanı yöntemi, ucunda kamera ve video sistemi olan özel bir cihazla mesane içinin muayene edilmesi işlemi olan sistoskopidir.  Sistoskopi sırasında,  idrar yolundan girilerek mesanenin içi gözle incelenir. Gerekli görüldüğü takdirde şüpheli alandan inceleme için doku parçası alınır. Hastalığın evrelemesinde ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans (MR) görüntüleme gibi bazı görüntülenme yöntemlerine başvurulabilir.

Mesane Kanseri Türleri Nelerdir?

Ürotelyal Kanser

Değişici hücreli kanser (transizyonel hücreli karsinom) olarak da bilinir. Ürotelyal kanser, mesanenin iç yüzünü kaplayan astarı oluşturan hücrelerde ortaya çıkar. Bu hücrelerin değişebilme özelliği vardır. Yani mesane dolduğunda ürotelyal hücreler genişler, mesane boş olduğunda ise daralır. Bu hücreler, üreterlerin iç kısmını da kaplar. Bu yüzden buralarda da bu kanserler görülebilir. Ürotelyal kanser, en sık görülen mesane kanseri türüdür.

Yassı (Skuamöz) Hücreli Kanser

Skuamöz hücreli ya da yassı hücreli kanser, enfeksiyon veya uzun süreli bir idrar sondası kullanımından dolayı oluşan iritasyon ile ilişkilidir. Skuamöz hücreli mesane kanseri daha az görülür. Ülkemizde görülmeyen bir parazit enfeksiyonun olan şistozomiyazis, yassı hücreli mesane kanserinin sık görülen bir nedenini oluşturur.

Adenokanser

Adenokanser, mesanede mukus salgılayan bezlerden kaynaklanan bir kanser türüdür. Mesane adenokanseri de nadir görülen bir kanser türüdür.

Mesane Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Mesane kanseri, mesane içini döşeyen tabakada bulunan hücrelerden kaynaklanır. Bu hücreler bir şekilde anormal bir şekilde çoğalmaya ve ölümsüzleşmeye başlar. Buna neyin neden olduğu tam olarak belli değildir. Hücrelerde meydana gelen bu bozulmadan hem genetik hem de çevresel faktörlerin sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. Çevresel faktörlerden en çok bilinenleri sigara içilmesi ve mesleki maruziyetlerdir. Nedenler mesane kanserinin türüne göre de değişebilmektedir.

Üretelyal Mesane Kanseri Nedenleri

Mesanenin iç yüzünü örten tabakaya üretelyum denir. Ayrıca böbreklerin ve idrarı mesaneye taşıyan kanallar olan üreterlerin içi de yine bu tabaka ile kaplıdır. Bu tabakadan kaynaklanan mesane kanserlerinin çoğunluğu sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımıyla ilişkilidir. Sigara kullananlarda mesane kanseri gelişme riski 4-6 kat daha fazladır. Sigara kullanımının bırakılmasıyla birlikte kanser gelişme riski, kullanmayan kişilerdeki riskin seviyesine ancak 15 yılda iner.

Boya, tekstil, lastik, petrol, plastik, asfalt, kauçuk gibi meslek kollarında çalışan kişilerde üretelyal mesane kanserleri daha çok görülür. bunlar içerisinde bulunan ve kansere yol açan kimyasal maddeler naftilamin, benzidin ve nitrözaminler adı verilen maddelerdir.

Bazı HPV (Human papilloma virüsü)  virüsleri de mesane kanseri yapabilir. Özellikle HPV tip 16 ile mesane kanseri arasında bir ilişki tespit edilmiştir.

Yassı (Skuamöz) Hücreli Mesane Kanseri Nedenleri

Mesane duvarının uzun süreli irritasyonları, tahriş edilmesi, uzun süreli sondalı kalmak, mesane taşları ve şistomiyazis adı verilen bir parazit yassı hücreli mesane kanserine yol açabilmektedir. Ayrıca fenasetin, siklofosfomid gibi ilaçlar, tüberküloz ve mesane bölgesinin ışınlanması da mesane kanseri nedenleri arasında olup kansere neden olabilir.

Adenokanser Türü Mesane Kanseri Nedenleri

Mesanenin doğuştan ön yüzünün oluşmadığı bir hastalık olan ekstrofi vezika hastalığı, göbek ile mesane arasındaki urakal kanal hastalıkları ve diğer organlardaki adeno kanserlerin mesaneye sıçraması sonucu, mesanede adeno kanser türünde kanserler görülebilir.

Mesane Kanseri Risk Faktörleri ve Nedenleri Nelerdir?

Cinsiyet

Mesane kanseri hem erkeklerde hem de kadınlarda görülür. Ancak risk erkeklerde kadınlara göre dört kat daha fazladır.

Yaş

Yaşlanma, mesane kanseri nedenleri arasındadır. Mesane kanseri riski yaşlanmayla birlikte artar. Hastalık en çok 55 yaş üstü erkeklerde daha sık görülür.

Sigara İçme 

Mesane kanseri olan hastaların yarısı ya hastalığa yakalandığı anda sigara içmektedir ya da eskiden sigara içmiş kişilerdir. Mesane kanseri riski, halen sigara içenlerde sigara içmeyenlere göre 4 kat, eskiden sigara içmiş ancak bırakanlara göre 2 kat daha fazladır.

Kimyasal Maddelere Maruz Kalma

İş yerinde zararlı kimyasallara uzun süre maruz kalma, mesane kanseri nedenleri arasında bulunur. Bu kişilerde mesane kanseri riski daha fazladır. Bu iş kolları şunlardır;

 • Ayakkabı imalatı ve onarımı
 • Yangın söndürme cihazları
 • Döküm
 • Kuaförlük
 • Metal işleri
 • Boya sanayi
 • Petrol arıtma
 • Plastik ve kauçuk endüstrisi
 • Baskı endüstrisi
 • Demiryolu ve ağır karayolu taşımacılığı
 • Asfaltlama işi
 • Tekstil endüstrisi
 • Araç bakım ve onarımı

Radyasyona Maruz Kalmak

Özellikle diğer kanserler nedeniyle daha önce uygulanan ışın tedavisi sırasında mesanenin radyasyona maruz kalması mesane kanseri nedenlerinden biri olabilir.

radyasyon mesane kanseri nedenleri arasindadir

Uzun Süreli Mesane İltihabı Mesane Kanseri Nedenleri Arasındadır

Uzun süren mesane iltihabı (sistit) gibi idrar yolu enfeksiyonları ve mesane taşları mesane kanseri ile bağlantılı olabilir.

Mesane Kanseri Öyküsü

Daha önce mesane kanseri geçirmiş olmak, mesane kanseri riskini artmaktadır. Ailede mesane kanseri olan birinin olması, mesane kanseri riskini artabilir.

İçme Suyu

İçme suyundaki arsenik mesane kanseri riskini artırmaktadır.

İlaçlar

Kanser tedavisinde kullanılan bazı kemoterapi ilaçları ve diyabet tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar mesane kanseri riskini artırabilir.

Erkeklerde Mesane Kanseri Nedenleri

Erkeklerde mesane kanseri nedenleri şunlardır:

Sigara kullanımı: Sigara, mesane kanseri riskini artıran en önemli faktördür. Sigara içen erkeklerde, içmeyenlere göre mesane kanseri gelişme riski 4-7 kat daha fazladır.

Kimyasal maddelere maruz kalma: İşyerinde veya çevrede bulunan bazı kimyasallar, mesane kanseri riskini artırabilir. Örneğin, benzen, kadmiyum ve arsenik içeren kimyasallara maruz kalmak, mesane kanseri riskini artırabilir.

Yaşlılık: Mesane kanseri riski yaşla birlikte artar. 50 yaş ve üstü erkeklerde, daha genç erkeklere göre mesane kanseri gelişme riski daha yüksektir.

Cinsiyet: Erkekler, kadınlara göre mesane kanseri geliştirme olasılığı 3-4 kat daha fazladır.

Kronik böbrek yetmezliği: Kronik böbrek hastalığı, mesane kanseri riskini artırabilir. Kronik böbrek hastalığı, mesanenin iç astarına zarar vererek kanser gelişimine neden olabilir.

Radyasyona (Işın) maruz kalma: Radyasyona maruz kalma, mesane kanseri riskini artırabilir.

Kalıtsal (genetik) faktörler: Bazı kalıtsal faktörler, mesane kanseri riskini artırabilir.

Mesane kanserinin belirtileri genellikle kanser ilerledikten sonra ortaya çıkar. En sık görülen belirtiler şunlardır:

 • İdrarda kan
 • Ağrılı idrara çıkma
 • Sık idrara çıkma
 • İdrar yaparken zorlanma
 • İdrarda bulanıklık veya kötü koku

Mesane kanseri, genellikle cerrahi ile tedavi edilir. Cerrahi, kanserli dokunun ve çevredeki sağlıklı dokunun çıkarılmasını içerir. Ayrıca, kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer tedaviler de kullanılabilir.

Mesane kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak, kanser ilerlerse, tedavinin başarı şansı azalır. Bu nedenle, idrarda kan gibi herhangi bir belirti varsa, bir doktora görünmek önemlidir.

Erkeklerde mesane kanseri riskini azaltmak için aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • Sigara içmeyin.
 • Mesleki ve çevresel kimyasallara maruz kalmaktan kaçının.
 • Kronik böbrek hastalığınız varsa, doktorunuzun talimatlarını izleyin.
 • Radyasyona maruz kalmaktan kaçının.
 • Ailenizde mesane kanseri öyküsü varsa, bir üroloji doktoru ile konuşun ve düzenli kontrollere gidin. 

Kadınlarda Mesane Kanseri Nedenleri

Kadınlarda mesane kanseri nedenleri tam olarak bilinmemektedir, ancak bazı risk faktörleri olduğu bilinmektedir. Bu risk faktörleri şunlardır:

Yaş: 50 yaş ve üstü kadınlarda mesane kanseri riski daha yüksektir.

Sigara: Sigara içen kadınlarda, içmeyenlere göre mesane kanseri gelişme riski 2-3 kat daha fazladır.

Kimyasallara maruz kalma: İşyerinde veya çevrede bulunan bazı kimyasallar, mesane kanseri riskini artırabilir. Örneğin, benzen, kadmiyum ve arsenik içeren kimyasallara maruz kalmak, mesane kanseri riskini artırabilir.

Kronik böbrek hastalığı: Kronik böbrek hastalığı, mesane kanseri riskini artırabilir. Kronik böbrek hastalığı, mesanenin iç astarına zarar vererek kanser gelişimine neden olabilir.

Radyasyona maruz kalma: Radyasyona maruz kalma, mesane kanseri riskini artırabilir.

Kalıtsal faktörler: Bazı kalıtsal faktörler, mesane kanseri riskini artırabilir.

Mesane kanseri, erkeklerde kadınlara göre daha yaygındır. Bunun nedeni, erkeklerin mesanelerinin kadınlara göre daha büyük olması ve daha fazla idrar yolu enfeksiyonuna yakalanmasıdır.

Mesane kanserinin belirtileri şunlardır:

 • İdrarda kan
 • Ağrılı idrara çıkma
 • Sık idrara çıkma
 • İdrar yaparken zorlanma
 • İdrarda bulanıklık veya kötü koku

Bu belirtiler, diğer sağlık sorunlarıyla da ilişkili olabileceğinden, herhangi bir değişiklik fark ederseniz, bir doktora görünmek önemlidir.

Mesane kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak, kanser ilerlerse, tedavinin başarı şansı azalır. Bu nedenle, idrarda kan gibi herhangi bir belirti varsa, bir doktora görünmek önemlidir.

Mesane kanseri riskini azaltmak için aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • Sigara içmeyin.
 • Mesleki ve çevresel kimyasallara maruz kalmaktan kaçının.
 • Kronik böbrek hastalığınız varsa, doktorunuzun talimatlarını izleyin.
 • Radyasyona maruz kalmaktan kaçının.
 • Ailenizde mesane kanseri öyküsü varsa, doktorunuzla konuşun.

Çocuklarda Mesane Kanseri Nedenleri

Çocuklarda mesane kanseri nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak, aşağıdaki risk faktörlerinin rol oynadığı düşünülmektedir:

Kalıtsal faktörler: Bazı kalıtsal faktörler, çocukların mesane kanseri geliştirme riskini artırabilir.

Kimyasallara maruz kalma: İşyerinde veya çevrede bulunan bazı kimyasallar, çocukların mesane kanseri riskini artırabilir. Örneğin, benzen, kadmiyum ve arsenik içeren kimyasallara maruz kalmak, çocukların mesane kanseri riskini artırabilir.

Radyasyona maruz kalma: Radyasyona maruz kalma, çocukların mesane kanseri riskini artırabilir.

Nadir görülen genetik hastalıklar: Beckwith-Wiedemann sendromu, Wilms tümörü ve Li-Fraumeni sendromu gibi nadir görülen genetik hastalıklar, çocukların mesane kanseri geliştirme riskini artırabilir.

Çocuklarda mesane kanseri, aşağıdaki belirtilerle kendini gösterebilir:

 • İdrarda kan
 • Ağrılı idrara çıkma
 • Sık idrara çıkma
 • İdrar yaparken zorlanma
 • İdrarda bulanıklık veya kötü koku

Bu belirtiler, diğer sağlık sorunlarıyla da ilişkili olabileceğinden, herhangi bir değişiklik fark ederseniz, bir doktora görünmek önemlidir.

Çocuklarda mesane kanseri, genellikle cerrahi ile tedavi edilir. Cerrahi, kanserli dokunun ve çevredeki sağlıklı dokunun çıkarılmasını içerir. Ayrıca, kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer tedaviler de kullanılabilir.

Çocuklarda mesane kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak, kanser ilerlerse, tedavinin başarı şansı azalır. Bu nedenle, idrarda kan gibi herhangi bir belirti varsa, bir doktora görünmek önemlidir.

Çocuklarda mesane kanseri riskini azaltmak için aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • Çocuğunuzun kimyasallara maruz kalmasından kaçının.
 • Çocuğunuzu, radyasyona maruz kalmaktan koruyun.
 • Çocuğunuzun genetik hastalıklar açısından incelenmesini sağlayın.