mesane kanseri

Mesane kanseri nedir? Mesane kanseri ya da mesane tümörü, idrar kesesinden köken alan bir hastalıktır. İdrar kesesi, kaslardan oluşan içi boş ve esnek bir organdır. Mesane, böbrekler, üreterler ve üretra birlikte idrar yollarını oluşturur. Böbrekler kanı süzerek, içindeki zararlı maddeleri idrar ile vücuttan atar.  Böbreklerin kanı süzmesiyle oluşan idrar, üreter adı verilen idrar kanallarıyla mesaneye taşınır. Mesane içinde depolanan idrar, daha sonra işeme ile vücut dışına atılır. İdrar yapma sırasında mesane kasları kasılır ve içinde depoladığı idrarı üretra adı verilen idrar kanalıyla vücuttan dışarı atılmasını sağlar.

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane kanserinin kesin nedeni tam olarak belli değildir. Kanser hastalığı, hücrelerin bölünüp çoğalmasının kontrolsüz bir hale gelmesi sonucu oluşur. Mesanenin içini döşeyen tabakada bulunan hücreler, bir takım nedenlerden dolayı bölünerek çoğalmaya başlar. Normal bir şekilde büyüyen ve bir süre sonra da ölen bu sağlıklı hücrelerden farklı olarak, kanser hücreleri kontrolsüz bir şekilde büyür ve sağlıklı hücreler gibi ölmezler. Sürekli çoğalan kanser hücreleri daha sonra sağlıklı hücreleri istila etmeye ve onlara yaşam hakkı tanımamaya başlar. Bu anormal hücreler bir araya gelerek mesane kanserini oluşturur.

Mesane Kanserinin Evreleri Nelerdir?

mesane kanseri yuzeyel derin mesane tumoru 600x600 1

Mesane kanserinin farklı türleri vardır. Mesane kanserlerinin yaklaşık % 95’ini ürotelyal karsinom adı verilen bir tür oluşturur. Ürotelyum, mesanenin içini döşeyen hücre tabakasıdır. Mesane tümörü bu hücrelerden kaynaklanır. Mesanede kanser hücreleri sadece bu tabakada bulunuyorsa, buna kası tutmayan (yüzeysel) mesane tümörü denir. Kanser hücreleri bu tabakayı aşıp, mesane duvarını oluşturan kaslara ulaştıysa, buna da kası tutan (derin) mesane tümörü denir. Kanser hücreleri mesane duvarını da aşmış, mesaneye yakın bölgelerde yayılmış olan mesane kanserine lokal ileri mesane tümörü denir.  Kanser hücreleri vücudun mesaneden uzak bölgelerine, diğer organlara sıçramışsa buna metastatik mesane kanseri adı verilir.

Mesane Kanseri Nedenleri (Risk Faktörleri) Nelerdir?

Yapılan araştırmalar, mesanede kanser gelişimi için birkaç risk faktörü olduğunu belirlemiştir. Bunlardan bir veya daha fazlasına sahip olmak, bir kişide mesanede kanser gelişme olasılığını artırır, ancak kişinin mutlaka mesane kanseri olacağı anlamına da gelmez. Mesane tümörü için yaş, cinsiyet ve etnik köken gibi bazı risk faktörleri, kişinin kontrol edemeyeceği risk faktörleridir. Yaşlı olmak ve erkek olmak mesanede kanser gelişim riskini artırmaktadır.

Mesanede kanser gelişimi için kontrol edilebilecek olan başka risk faktörleri de vardır. Örneğin, sigara ve tütün kullanımı bunlardandır. Sigara içmeyenlerin, sigara içenlere göre mesane kanserine yakalanma olasılığı yaklaşık üç kat daha azdır. İşi gereği zararlı kimyasal maddelere maruz kalmak da bir risk faktörüdür. İçme sularında arsenik veya aşırı klor olması mesane tümörü riskini artırabilir.

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mesane kanserinde en sık görülen belirti idrarda kan görülmesidir. Mesane kanseri olan hastaların % 80 ile % 90’ında idrarda kan görülür. Bu bazen mesane kanserinin tek belirtisi olabilir.

Mesane kanserinin diğer belirtileri arasında normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı, idrar yaparken veya sonrasında ağrı veya yanma hissi, acil idrara çıkma ihtiyacı ve idrara çıkma zorluğu bulunmaktadır.

Mesane Kanseri Nedir? Türleri (Çeşitleri) Nelerdir? 

Mesane kanserinin çeşitli türleri bulunmaktadır. En sık görülen türü transizyonel hücreli mesane kanseridir. Bu kısca TCC diye yazılır. Mesane kanserinin türlerini aşağıda bulabilirisiniz. 

TCC Hücreli Mesane Kanseri Nedir? 

TCC hücreli mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyini kaplayan değişken epitel hücrelerinden kaynaklanan bir kanser türüdür. Tüm mesane kanserlerinin %90’ından fazlasını oluşturur.

TCC hücreli mesane kanseri, genellikle 50-70 yaş arası erkeklerde görülür. Bu tür mesane kanseri nedenleri arasında  Sigara içmek, mesane kanserinin en önemli risk faktörüdür. Diğer risk faktörleri arasında sigara dumanı içmek, alkol kullanmak, bazı kimyasallara maruz kalmak ve bazı genetik hastalıklar yer alır.

TCC hücreli mesane kanserinin en yaygın belirtisi, ağrısız idrarda kanamadır. Diğer belirtiler arasında sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi, idrarda bulanıklık veya pıhtılaşma ve idrar yaparken ağrı veya rahatsızlık yer alır.

TCC hücreli mesane kanseri tanısı, sistoskopi adı verilen bir prosedürle konur. Sistoskopi sırasında, idrar yolundan bir kamera ile mesanenin içine bakılır. Mesanede kanserli bir lezyon tespit edilirse, biyopsi yapılarak kanser hücreleri incelenir.

TCC hücreli mesane kanserinin tedavisi, kanserin evresine ve derecesine göre değişir. Erken evre kanserlerde, genellikle cerrahi ile mesanenin tümörlü kısmı veya tamamı çıkarılır. Ciddi evre kanserlerde, kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir.

TCC hücreli mesane kanseri, erken teşhis ve tedavi ile genellikle iyi bir prognoza sahiptir. Ancak, hastalık ilerlerse, mesanenin çıkarılması ve idrar yollarının yeniden oluşturulması gerekebilir.

TCC hücreli mesane kanseri riskini azaltmak için alınabilecek önlemler şunlardır:

 • Sigara içmeyin.
 • Alkol tüketiminizi sınırlayın.
 • İşyerinizdeki kimyasallara maruz kalmayı azaltın.
 • Mesane kanseri riski yüksek olan genetik hastalıklarınız varsa, düzenli kontroller yaptırın.

Skuamoz Hücreli (Yassı Hücreli) Mesane Kanseri Nedir?

Skuamoz hücreli mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyini kaplayan yassı hücrelerden kaynaklanan bir kanser türüdür. Tüm mesane kanserlerinin yaklaşık %6-8’ini oluşturur.

Skuamoz hücreli mesane kanseri, genellikle uzun süreli enfeksiyonlar veya mesane taşı gibi nedenlerden dolayı oluşan uzun süreli tahrişe bağlı olarak ortaya çıkar. Diğer risk faktörleri arasında sigara içmek, alkol kullanmak, bazı kimyasallara maruz kalmak ve bazı genetik hastalıklar yer alır.

Skuamoz hücreli mesane kanserinin en yaygın belirtisi, ağrısız idrarda kanamadır. Diğer belirtiler arasında sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi, idrarda bulanıklık veya pıhtılaşma ve idrar yaparken ağrı veya rahatsızlık yer alır.

Skuamoz hücreli mesane kanseri tanısı, sistoskopi adı verilen bir prosedürle konur. Sistoskopi sırasında, idrar yolundan bir kamera ile mesanenin içine bakılır. Mesanede kanserli bir lezyon tespit edilirse, biyopsi yapılarak kanser hücreleri incelenir.

Skuamoz hücreli mesane kanserinin tedavisi, kanserin evresine ve derecesine göre değişir. Erken evre kanserlerde, genellikle cerrahi ile mesanenin tümörlü kısmı veya tamamı çıkarılır. Ciddi evre kanserlerde, kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir.

Skuamoz hücreli mesane kanseri, erken teşhis ve tedavi ile genellikle iyi bir prognoza sahiptir. Ancak, hastalık ilerlerse, mesanenin çıkarılması ve idrar yollarının yeniden oluşturulması gerekebilir.

Skuamoz hücreli mesane kanseri riskini azaltmak için alınabilecek önlemler şunlardır:

 • Sigara içmeyin.
 • Alkol tüketiminizi sınırlayın.
 • İşyerinizdeki kimyasallara maruz kalmayı azaltın.
 • Mesane kanseri riski yüksek olan genetik hastalıklarınız varsa, düzenli kontroller yaptırın.

Skuamoz hücreli mesane kanseri, TCC hücreli mesane kanserinden farklı bir kanser türüdür. TCC hücreli mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyini kaplayan değişken epitel hücrelerinden kaynaklanır. Skuamoz hücreli mesane kanseri ise, mesanenin iç yüzeyini kaplayan yassı hücrelerden kaynaklanır.

Adenokarsinom Türü Mesane Kanseri Nedir? 

Mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyini kaplayan hücrelerden kaynaklanan bir kanser türüdür. Tüm mesane kanserlerinin %90’ından fazlası transizyonel hücreli karsinom (TCC) olarak adlandırılan bir tiptir. Adenokarsinom ise, salgı bezi hücrelerinden kaynaklanan bir kanser türüdür. Mesanede salgı bezi hücreleri bulunmadığından, adenokarsinom türü mesane kanseri nadir görülür.

Adenokarsinom türü mesane kanseri, genellikle 50 yaş üstü kadınlarda görülür. Sigara içmek, bu kanser türünün riskini artıran en önemli faktördür. Diğer risk faktörleri arasında alkol kullanımı, bazı kimyasallara maruz kalmak ve bazı genetik hastalıklar yer alır.

Adenokarsinom türü mesane kanserinin en yaygın belirtisi, ağrısız idrarda kanamadır. Diğer belirtiler arasında sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi, idrarda bulanıklık veya pıhtılaşma ve idrar yaparken ağrı veya rahatsızlık yer alır.

Adenokarsinom türü mesane kanseri tanısı, sistoskopi adı verilen bir prosedürle konur. Sistoskopi sırasında, idrar yolundan bir kamera ile mesanenin içine bakılır. Mesanede kanserli bir lezyon tespit edilirse, biyopsi yapılarak kanser hücreleri incelenir.

Adenokarsinom türü mesane kanserinin tedavisi, kanserin evresine ve derecesine göre değişir. Erken evre kanserlerde, genellikle cerrahi ile mesanenin tümörlü kısmı veya tamamı çıkarılır. Ciddi evre kanserlerde, kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir.

Adenokarsinom türü mesane kanseri, erken teşhis ve tedavi ile genellikle iyi bir prognoza sahiptir. Ancak, hastalık ilerlerse, mesanenin çıkarılması ve idrar yollarının yeniden oluşturulması gerekebilir.

Adenokarsinom türü mesane kanseri, TCC hücreli mesane kanserinden farklı bir kanser türüdür. TCC hücreli mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyini kaplayan değişken epitel hücrelerinden kaynaklanır. Adenokarsinom ise, mesanenin iç yüzeyinde bulunmayan salgı bezi hücrelerinden kaynaklanır.

 

Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

 • Mesane kanserinin tanısında kullanılan tetkikler şunlardır;
 • Hastanın şikayetlerinin dinlenmesi,
 • Hastanın muayene edilmesi
 • İdrar tahlili
 • Sistoskopi
 • Mesane biyopsisi
 • Ultrason

Mesane Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Mesane kanserinin tedavisi hastalığın bulunduğu evreye ve hastanın sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri şunlardır;

Kapalı Ameliyat (TUR Mesane)

Üretradan özel bir alet ile idrar kesesine girilir. Mesane içindeki kanser dokusu elektrikli bir tel aracılığıyla kesilerek temizlenir. TUR ameliyatında çıkarılan parçalar patoloji laboratuvarında incelenir. Bu inceleme sonucuna göre, yüzeyel olan mesane kanserlerinde kanserin yeniden gelişimini yani tekrarlamasını azaltmak amacıyla mesane içine 6 hafta boyunca, haftada bir BCG ya da Mitomycin-C gibi ilaçlar verilmektedir.

Sistektomi

Sistektomi, idrar kesesinin çıkarılmasıdır. Radikal sistektomi, mesane kasını tutmuş olan mesane kanserinin tedavisinde en etkili tedavi yöntemidir. Bazen mesane içindeki kanser kasa sirayet etmese bile eğer çok büyükse radikal sistektomi uygulanır.  Ameliyatta kanser dokusuyla birlikte tüm mesane çıkarılır. Mesane ile birlikte, mesanenin etrafındaki yağ tabakası, böbreklerden mesaneye gelen idrar kanallarının uç kısımları da çıkarılır. Erkek hastalarda, prostat, meni kesesi ve gerekli durumlarda üretra adı verilen idrar kanalı tümüyle çıkartılır. Kadın hastalarda ise rahim, yumurtalık tüpleri, yumurtalıklar ve vajina tamamen ya da bir kısmı olmak üzere çıkarılır.

Lenf Bezlerinin Alınması

Radikal sistektomi ameliyatında, leğen boşluğunda bulunan mesane ile ilişkili olan lenf bezeleri de çıkarılır. Buna pelvik lenf nodu diseksiyonu adı verilir. Amaç lenf bezlerine kanser yayılmışsa temizlemektir.

 Yapay Mesane

Mesane çıkarıldıktan sonra uygulanır.  Yapay mesane, bağırsaklardan yapılan mesanedir. Yeni mesane, ortotopik mesane ya da neobadder olarak da bilinir.  Yapay mesane için bağırsaktan alınan yaklaşık 50 cm uzunluğundaki bir bağırsak parçası kullanılır.  Bu parça bir kese haline dönüştürülür. Buna yapay mesane denir. Her iki böbrekten mesaneye idrar getiren kanallar, bu yeni oluşturulan bağırsak mesaneye bağlanır. Böylece idrar burada toplanır. Yeni mesanenin bir ucu da idrar yoluna dikilir.  Hastaların bazıları, yeni mesanedeki idrarı boşaltmakta güçlük çekebilir. Bu durumda, hasta aralıklarla idrar sondası  kullanarak yeni mesanesini boşaltır.

Radyoterapi (Radyasyon, Işın Tedavisi) 

Radyasyon tedavisi, yüksek enerjiye sahip X ışınları kullanarak kanser hücrelerinin öldürülmesidir. Işın tedavisi vücudun dışındaki ya da içindeki bir kaynaktan verilebilir. Dışarıdan uygulanan ışın tedavisinde, vücudun dışında bulunan bir radyasyon cihazından mesanenin olduğu bölgeye radyasyon ışınları gönderilir. İçeriden uygulana ışın tedavisinde ise, iğne ya da çekirdekçikler yüklenmiş olan radyoaktif maddeler, kanser dokusu içine ya da yakınındaki bir yere yerleştirilir.

Mesane Tümörü Tedavisinde Kemoterapi (İlaç Tedavisi)

Kemoterapi, bir takım ilaçlar ile kanser hücresinin öldürülmesi ya da çoğalmasının durdurulması işlemidir. İlaçlar, ağız yoluyla ya da iğne ile damardan verilir. Verilen ilaç tüm vücuda yayıldıktan sonra kanser dokusundaki hücrelere ulaşarak etkisini gösterir. Buna sistemik kemoterapi denir. Bazen ilaçlar doğrudan kanserli hücrelerin bulunduğu organa ya da bölgeye verilir. Buna ise bölgesel kemoterapi denir.
Mesane tümöründe, TUR ameliyatında, mesane içindeki tümörlü dokunun tamamen kazınıp temizlenir. Ancak mesane içine belirli aralıklarla verilen kemoterapi ya da immünoterapi ilaçları ile kanserin tekrar etme riski en aza indirilir. Böylece, eski kanser alanından ya da mesanenin başka bir yerinden yeni mesane kanseri gelişimi önlenmiş olur. Mesane içine uygulanan bu ilaçlarla, bu tekrarlama riski azaltılmaktadır.

Mesane Kanseri (Tümörü) Nedir? 

Mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyini kaplayan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan bir kanser türüdür. Mesane, böbreklerden gelen idrarın vücuttan atılmasını sağlayan bir organdır.

Mesane kanserinin en yaygın belirtisi, ağrısız idrarda kanamadır. Diğer belirtiler arasında sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi, idrarda bulanıklık veya pıhtılaşma ve idrar yaparken ağrı veya rahatsızlık yer alır.

Mesane kanseri riskini artıran faktörler arasında sigara içmek, alkol kullanmak, bazı kimyasallara maruz kalmak ve bazı genetik hastalıklar yer alır.

Mesane kanseri tanısı, sistoskopi adı verilen bir prosedürle konur. Sistoskopi sırasında, idrar yolundan bir kamera ile mesanenin içine bakılır. Mesanede kanserli bir lezyon tespit edilirse, biyopsi yapılarak kanser hücreleri incelenir.

Mesane kanserinin tedavisi, kanserin evresine ve derecesine göre değişir. Erken evre kanserlerde, genellikle cerrahi ile mesanenin tümörlü kısmı veya tamamı çıkarılır. Ciddi evre kanserlerde, kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir.

Mesane kanseri, erken teşhis ve tedavi ile genellikle iyi bir prognoza sahiptir. Ancak, hastalık ilerlerse, mesanenin çıkarılması ve idrar yollarının yeniden oluşturulması gerekebilir.

Mesane kanserinden korunmak için alınabilecek önlemler şunlardır:

 • Sigara içmeyin.
 • Alkol tüketiminizi sınırlayın.
 • İşyerinizdeki kimyasallara maruz kalmayı azaltın.
 • Mesane kanseri riski yüksek olan genetik hastalıklarınız varsa, düzenli kontroller yaptırın.

 

Prof. Dr. Yusuf Özlem İLBEY

Mesane Kanseri-Üroloji Doktoru-İstanbul