Mesane kanseri tanısı için kullanılan bazı işlemler ve testler vardır. Mesane, idrarın depolanmasını ve dışarıya atılmasını sağlayan bir organdır. Mesane, kaslardan oluşmuş içi boş torba şeklinde bir organdır. Mesane kanseri, mesanenin içini döşeyen tabakadaki hücrelerden köken alır.  Mesane kanseri erken evrede belirti vermez.  hastalık ilerledikçe bir takım belirtiler ortaya çıkar. Mesane kanserinin en önemli belirtisi hematüri adı verilen idrar kan görülmesidir. Mesane kanseri ne kadar erken dönemde tespit edilirse, tedavisi de o kadar kolay olur. Erken evrede tespit edilen mesane kanserinin tedavisinde, sadece TUR ameliyatı yeterli olabilecek iken, hastalığın ilerleyip kas tabakasını tutması durumunda ise mesanenin tamamen alınması gerekir.

Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

Mesane kanserinin kesin tanısı patolojik inceleme neticesinde konur. Her ne kadar görüntüleme yöntemleri ya da sistoskopi işlemi sırasında tümör dokusunun gözle görülmesi mesane kanserini düşündürse de, bir kişinin mesane kanseri olduğunu söyleyebilmek için mutlaka doku tanısı gerekir.

Mesane kanserinin en önemli belirtisi kanlı idrardır. Böyle bir durumda ya ultrasonografi istenir ya da doğrudan sistoskopi işlemi yapılır. Sistoskopi, ucunda kamera olan özel bir cihazla idrar kesesinin içine bakılması işlemidir. Bu Ultrasonografide ya da sistoskopi sırasında mesanede bir kitle tespit edilirse, bundan sonraki aşama TUR-Mesane işlemi yapılmasıdır. TUR-Mesane, mesanedeki şüpheli dokunun çıkarılmasıdır. Çıkarılan parçalar incelenme için patoloji laboratuvarına gönderilir.

Mesane Kanseri Tanısı İçin Hangi Yöntemler Kullanılır?

Sistoskopi

Sistoskopi yapmak için doktorunuz üretraya küçük, dar bir tüp (sistoskop) yerleştirir. Ürolog, sistoskop sayesinde üretra ve mesane içini görebilir, hastalığı inceleyebilir.

Biyopsi

Ürolog, sistoskopi sırasında biyopsi incelemesi için özel bir alet kullanır. Bu prosedür bazen mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURBT) olarak adlandırılır. TURBT ayrıca kanser tedavisinde de kullanılabilir.

İdrar Sitolojisi

İdrar örneği, idrar sitolojisi adı verilen bir prosedürle alınır. Alınan örnek mikroskop altında analiz edilir.

Görüntüleme Yöntemleri

Bilgisayarlı tomografi (BT), ürogram ve retrograd pyelogram testleri uygulanır. Bu görüntüleme teknolojileri sayesinde hastanın idrar yolu yapısı incelenir.