Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri tedavisi nasıldır? Tedavisi mümkün mü? Mesane kanserinin tedavisi, hastalığın tanı anındaki evresine, türüne ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir. Mesane duvarı değişik katmanlardan oluşmaktadır. En iç tabaka, mesanenin içini döşeyen astar tabakasıdır. Bu tabakaya üretelyum adı verilir. Bunun dışında kas tabakası bulunmaktadır. Kas tabakasının etrafında da seroza adı verilen tabaka ve yağ tabakası bulunur.

Mesane kanserlerinin çoğu, en iç tabaka yani üretelyum tabakasından köken alır. Mesanenin idrarla temas eden bu en iç tabakadan başlayan kanser, zamanla bir alt tabakaya yani kas tabakasına yayılır. Mesane kas tabakasına ulaşan kanser, takiben mesane dışına ve mesane etrafındaki komşu yapılara sıçrar. Mesane kanseri lenf bezlerine veya vücudun diğer bölgelerindeki organlara da sıçrayabilir. Buna metastaz adı verilir.

Derinliklerine göre mesane kanserleri ikiye ayrılır. Bunlar;

Yüzeyel mesane kanseri: Kanser, mesane duvarını oluşturan kas tabakasını tutmamıştır. Kanser sadece mesanenin iç yüzünü döşeyen astar tabakasındadır. Buna yüzeysel, derin olmayan veya erken evre mesane kanseri denir.

İnvaziv mesane kanseri: Kanser,  mesane duvarını oluşturan kas tabakasını tutmuştur. Mesanenin içini döşeyen astar tabakasını aşıp kas tabakasına yayılmıştır. Eğer hastalık tedavi edilmezse, kanser vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir. Kası tutan bu kanserlerin mesaneyi aşıp vücuda yayılma ihtimali daha yüksektir ve biran önce tedavi edilmelidir.

Mesane Kanseri Tedavisi Nasıl Olur?

Tanısı konan mesane kanseri tedavisi için farklı tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Bu tedavi seçenekleri bazen tek başına, bazen de bir kaçı birlikte kullanılabilir. Seçilecek olan tedavi, mesane kanserinin evresine ve kanserin derecesine bağlıdır. Tedavide kullanılan seçenekler şunlardır;

radikal sistektomi

Mesane Kanseri Ameliyatı

Mesane kanseri tedavisinde kullanılan ameliyatlar şunlardır;

Mesane Kanserinin Transüretral Rezeksiyonu (TUR-Mesane Ameliyatı)

TUR mesane ameliyatı ya da kapalı mesane tümörü ameliyatı, mesane kanserin, üretradan özel bir alet ile girilerek, kesilerek dışarı çıkarılması işlemidir. Aletin ucunda bulunan yarım ay şeklindeki bir telden elektrik akımı geçirilir. Bu halka ile mesane içindeki kanser küçük parçacıklar şeklinde kesilir. Daha sonra bu tümör parçaları idrar kesesinden dışarıya alınır.  TUR, İngilizce TransUretral Rezeksiyon kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçesi üretradan girilerek uygulanan ameliyat demektir.

Radikal Sistektomi İle Mesane Kanseri Tedavisi

Radikal sistektomi ameliyatı, idrar kesesi, etrafındaki yağ dokusu, prostat ve rahim gibi komşu organlarla birlikte çıkarılması işlemidir. Kası tutan veya mesane içinde çok fazla  kanser dokusu olduğunda uygulanır.  Kası tutan mesane kanserinde günümüzde uygulanan en etkili tedavi seçeneğidir. 

mesane kanseri tedavisi sistektomi

Mesane çıkarıldıktan sonra, böbreklerden gelen idrar kanallarının ucu, bağırsaklardan yapılan mesaneye (yapay mesane) bağlanır. Bağırsaktan yapılan bu mesaneye, yapay mesane (bağırsak mesane, yeni mesane) denir. Bağırsaktan yapılan bu yeni mesanenin bir ucu üretraya bağlanır. Bazı hastalarda ise, mesane çıkarıldıktan sonra böbreklerden gelen idrar kanalları bağırsak parçasının bir ucuna, bu bağırsak parçasının diğer ucu da karın duvarına ağızlaştırılır. Bağırsağın karın duvarına açıldığı yere ileostomi denir. Bağırsağın karın duvarına açıldığı yere ürostomi torbası adı verilen bir idrar torbası takılır. İdrar bu torbada birikir. Belli aralarla torba değiştirilir.

Parsiyel Sistektomi İle Mesane Kanseri Tedavisi

Mesanenin kanserli olan kısmının çıkarılması işlemidir. Çok sık uygulanan bir ameliyat yöntemi değildir. Kanserin mesanenin bazı yerlerinde sınırlı olduğu özel durumlarda yapılır. Parsiyel sistektomi ugulanan hastalar, mesane tamamen alınmadığı için idrarlarını normal yoldan yapmaya devam eder.

Lenf Düğümü Diseksiyonu

Lenf düğümü diseksiyonu, radikal sistektomi ameliyatının bir parçasıdır. Radikal sistektomi ameliyatı sırasında, pelvis boşluğu içindeki lenf bezleri çıkarılır. Bunun nedeni kanser hücrelerinin buralara sıçramış olma ihtimalidir.

Radyasyon (Işın) Tedavisi İle Mesane Kanseri Tedavisi

radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için hastanın vücuduna odaklanan yüksek enerjili X ışınları veya diğer radyasyon türlerini kullanan bir kanser tedavisidir. Mesane kanseri olan hastalarda, radyasyon tedavisi genellikle diğer tedavi seçenekleriyle birlikte kullanılır. Radyoterapi (ışın tedavisi) tedavisinde, kanser hücrelerini öldürmek için mesanenin bulunduğu alana yüksek enerjili ışın verilir. Işın tedavisi bazı hastalarda mesane çıkarılmadan önce, bazı hastalarda ise mesane çıkarıldıktan sonra kemoterapi tedavisi ile birlikte uygulanır.  Radyasyon ışını, eğer hastanın vücudunun dışındaki bir cihazdan uygulanırsa buna eksternal radyoterapi denir.  Eğer radyasyon ışını hastanın mesanesi içine yerleştirilen bir radyoaktif materyalden verilirse buna da internal radyoterapi adı verilir. Işın tedavisi için hastanın hastanede yatması gerekmez. Tedavi haftanın bazı günleri olmak kaydıyla beş ile yedi hafta boyunca verilebilir.

BCG İmmünoterapi Tedavisi İle Mesane Kanseri Tedavisi

Bacillus Calmette-Guerin (BCG) zayıflatılmış verem mikrobudur. BCG immünoterapi tedavisinde, hastanın mesanesinin içine zayıflatılmış verem mikrobu verilir. Bu tedaviye intravezikal immünoterapi denir. BCG, hastanın bağışıklık sisteminin mesanede bulunan kanser hücrelerine saldırmasına yardımcı olan verem bakterilerini içerir. Bu tedavi kapalı mesane TUR ameliyatı geçirmiş ve kası tutmayan mesane kanseri hastalarını tedavi etmek için kullanılır. BCG tedavisi, TUR mesane ameliyatı yapılan hastalarda mesane kanserinin tekrarlamaması ve ilerlememesi için yapılır. Hastalığın tekrar etme olasılığının yüksek olduğu belirli mesane kanseri türlerine sahip hastalar için belli bir süre mesane içine BCG verilir. Buna idame tedavisi denir.

Kemoterapi İle Mesane Kanseri Tedavisi

Kemoterapi tedavisi, hastanın vücudunda hızla bölünen kanser hücrelerinin çoğalmasını durduran veya onları öldüren ilaçlar ile uygulanan bir tedavi türüdür. Mesane kanseri tedavisi için uygulanan iki tür kemoterapi bulunmaktadır. Bunlar intravezikal kemoterapi ve sistemik kemoterapi yöntemleridir. İntravezikal kemoterapi, bir kateter aracılığıyla ilaçların doğrudan hastanın mesanesinin içine verilmesidir. İntravezikal kemoterapi, kapalı mesane ameliyatı sonrası, kanser hücrelerinin mesane içerisinde tekrar oluşmasını önlemek için uygulanır.

Kas tabakasını tutmuş, mesane duvarını aşıp etraf dokuya ilerlemiş veya uzak organlara sıçramış (metastatik) mesane kanseri hastalarında sistemik kemoterapi uygulanır. Sistemik kemoterapide ilaçlar hastaya kas içine enjeksiyon ya da damar yoluyla verilir. Sistemik kemoterapi, ameliyattan önce (neoadjuvan kemoterapi), ameliyattan sonra (adjuvan kemoterapi) veya radyasyon terapisi ile birlikte (kemoradyasyon tedavisi) kullanılabilir.

İmmünoterapi İle Mesane Kanseri Tedavisi

İmmünoterapi bazı ileri ve metastatik mesane kanserlerinin tedavisinde kullanılır. İmmünoterapide kullanılan ilaçlar, hastanın bağışıklık sistemini, kanser hücrelerine karşı daha etkili bir şekilde savaşmasına yardımcı olur. İmmünoterapi tedavisinde kullanılan ilaçlar şunlardır;

  • Atezolizumab
  • Durvalumab
  • Nivolumab
  • Avelumab
  • Pembrolizumab

Mesane Kanseri Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi

Hedefe yönelik tedavi, yerel olarak ilerlemiş veya metastatik mesane kanserinin bazı türleri için kullanılan yeni bir tedavi seçeneğidir. Hedefe yönelik tedaviler, kemoterapi tedavisinden farklı olarak, sağlıklı hücrelere daha az zarar verir. Kanser hücrelerine daha fazla odaklanır.  Mesane kanserinde hedefe yönelik tedavi için kullanılan ilaçlar Erdafitinib  ve Enfortumab vedotin isimli ilaçlardır.

Mesane Kanseri Tedavisinde Lazer Ablasyon Tedavisi

Lazer ablasyon tedavisinde,  kanser dokusunu yakmak için ince, odaklanmış güçlü bir kızılötesi ışık demeti kullanır. Erken evre ve kası tutmayan mesane kanseri olan hastalarda, lazer ablasyon tedavisi kanseri yok etmek için kullanılabilir. Mesane duvarı kasını tutmuş veya mesanenin dışına çıkmış olan ileri mesane kanseri olan hastalarda, lazer ablasyon tedavisi tümör boyutunu küçültmeye ve hastanın şikayetlerini hafifletmeye yardımcı olmak için kullanılabilir. Lazer ablasyon tedavisi genellikle ameliyat, kemoterapi veya radyasyon tedavisi gibi diğer tedaviler ile birlikte kullanılır.

Mesane Kanseri Tedavisinde Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp

Meditasyon, akupunktur ve masaj terapisi gibi tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri, kanser hastalarında hiç bir zaman tek başına kullanılmaz. Bu tedavi yöntemleri, sadece hastalığın olumsuz etkilerini azaltmak ve hastanın yaşam kalitelerinin iyileştirmek için kullanılmalıdır. Yani bu tedaviler, yukarıda sayılan etkinliği ispatlanmış tedavilere ek olarak yardımcı tedavi olarak kullanılabilir.  Asla bu tedavilerin yerine kullanılmamalıdır. Ayrıca bu tedavilere başlamadan önce, bu tedavinin olası zararlı etkileri veya diğer kanser tedavileri ile olumsuz yönde etkileşime girmeyeceğinden emin olmak için mutlaka doktorunuz ile görüşmeniz önemlidir.