Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi

Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi

Mesane kanseri bitkisel tedavisi mümkün müdür? Mesane kanseri, idrar kesesinde meydana gelen kötü huylu bir oluşumdur. Mesane kanseri kadınlarda erkeklerde kadınlara göre 4 kat daha sık görülür. Kadınlarda görülen mesane kanseri daha kötü seyirli olma eğilimindedir. Mesane kanseri görülme yaşı ortalama 55 civarıdır. Hastaların çoğu 55 yaşın üzerindeki kişilerden oluşur. Nadir de olsa gençlerde de görülür. Özellikle sigara kullanımının çok fazla olduğu ülkelerde mesane kanseri daha genç yaşlarda ortaya çıkabilmektedir. Yoğun sigara kullanımının fazla olduğu ülkelerde mesane kanseri 20’li yaşlarda bile görülebilmektedir.

Mesane Kanseri Nedir? Neden Olur?

Mesane kanseri, mesaneni içini kaplayan astar hücrelerden köken alan bir kanser türüdür. Mesane tümörü olarak da bilinir. Mesane kanseri, erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Erkeklerde en sık görülen yedinci kanserdir. Ancak kadınlarda görülen mesane kanseri, erkeklerde görülene göre daha ölümcül olabilmektedir.

Kesin nedeni tam olarak bilinmez. Ancak bilinen bazı risk faktörleri vardır. Sigara kullanımı bunlardan en iyi bilinenidir. Boya, tekstil, kauçuk, deri ve kimya ile ilgili iş kollarında çalışanlar mesane kanseri açısından risk altındadır. Mesane kanseri hastalarının yaklaşık % 20-25’ini bu sektörde çalışan kişiler oluşturmaktadır. Bunların dışında, ışın (radyasyon) tedavisi, sık geçirilen idrar yolu enfeksiyonları ve ülkemizde görülmeyen şistomiyaziz adı verilen bir parazit hastalığı mesane kanseri için risk faktörü oluşturmaktadır.

Mesane Kanseri Nasıl Anlaşılır? Bitkisel Tedavisi Mümkün Mü?

Mesane kanseri erken evrede iken bile belirti verir. En önemli belirtisi idrarda kan görülmesidir. Ancak idrarda kan görülmesinin, böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu gibi bir çok başka nedenleri de vardır.

Mesane kanserinin en sık görülen belirtisi kanlı idrar yapmadır. Buna tıpta hematüri adı verilir. Normalde idrar içinde kan hücreleri olmaz. İdrardaki kanı bazen hasta kendisi de fark edebilir. Bazen ise idrardaki kan, sadece idrar tahlilinde anlaşılabilir.

İdrarda kan görülmesinin başka nedenleri de vardır. Mesane kanserine bağlı kanamanın en önemli özelliği ağrısız ve pıhtılı olmasıdır.  Mesane kanserli hastaların yaklaşık %80’ninde aralıklı, pıhtılı ve ağrısız kanlı idrar görülür. Hastalığın erken evrelerinde kanama gözle görülmeyebilir ve sadece idrar tahlilinde fark edilir.

Mesane kanserinin diğer belirtileri arasında sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve zor idrar yapma gibi belirtilerdir.

Hastalığın ileri evrelerinde ise halsizlik yorgunluk, kilo kaybı, kemik ağrıları, sırt ve baş ağrıları, kanlı balgam ve sarılık gibi belirtiler görülebilir. Mesanedeki kanser, üreter adı verilen böbrek boşaltım kanallarını tıkarsa böbrek ağrısı ve kanda üre yükselmesi görülebilir. Karın alt bölgesinde ya da bel bölgesinde ağrı da görülebilecek diğer belirtilerdendir.

Mesane kanserinin belirtilerini özetleyecek olursak;

  • İdrarda kan görülmesi en önemli ve en sık görülen belirtidir. Kanama genellikle ağrısız ve pıhtılı olarak ortaya çıkar.
  • Sık idrar çıkma, acil idrar yapma ihtiyacı duyma gibi idrar yapma alışkanlığının değişmesi mesane kanseri belirtisi olabilir.
  • Sırt ağrıları özellikle ileri evre mesane kanseri belirtisi olabilir.
  • İştah kaybı
  • Nedensiz kilo kaybı
  • Halsizlik, güçsüzlük ve yorgunluk hissi
  • Kansızlık

Mesane Kanseri Nasıl Tedavi Edilir? Bitkisel Tedavisi Mümkün Mü?

Mesane kanserinin tedavisinde en etkili yöntem cerrahi tedavidir. Kapalı mesane kanseri ameliyatı ya da diğer adıyla TUR mesane ameliyatı, başlangıçta hem hastalığın tanısı, evrelemesi hem de tedavisi için gerekli ilk basamaktır. Daha sonra hastalığın evresine ve kanserin derecesine göre ileri tedaviler planlanır. Kası tutmamış olan kanserde kapalı olarak mesanedeki kanser dokusunun çıkartılması ve mesane içine bazı ilaçların verilmesi etkili bir tedavi yöntemidir. Ancak kanser mesane duvarındaki kasa yayılmışsa, kapalı tedavi yetersiz kalır. Bu durumda hastanın genel sağlık durumuna göre “radikal sistektomi” adı verilen ameliyat en etkili tedavi seçeneğidir.

Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi Mümkün Mü?

Mesane kanseri nasıl tedavi edilir? Mesane kanseri bitkisel tedavisi mevcut mu? Fitoterapi ile mesane kanseri bitkisel tedavisi olur mu?Mesane kanseri tedavisi, hastalığın evresine göre değişir. Hastalığın erken evresinde yapılacak ilk iş, kapalı olarak uygulanan TUR mesane ameliyatı ile mesane içinde bulunan tüm kanser hücrelerini temizlemektir. Kapalı mesane kanseri ameliyatında üretra adı verilen idrar kanalından özel bir alet ile girilir, mesane içindeki kanser dokusu kazınır. Kanser dokusuna ait parçalar vücut dışına alınarak inceleme için patoloji laboratuvarına gönderilir.  Ameliyat bitiminde hastaya idrar sondası takılır. Kanama ve pıhtı oluşmaması için bir gün süreyle mesaneyi yıkamak gerekebilir. Genellikle ertesi gün sonda çekilir ve hasta evine gönderilir.

Yapılan patolojik incelemede, kanserin idrar kesesinin kas tabakasını tutmamışsa kanser yüzesyel kanserdir. Bu kanserlerde yapılan TUR mesane ameliyatı yeterli olur. Ancak bazı durumlarda bu kapalı ameliyata ek olarak, hastalığın tekrar oluşmaması ya da ilerlememesi için mesane içine kanser hücrelerini öldüren kemoterapi ilaçları ya da vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren tüberküloz aşısı (BCG) mikrobu verilmesi gerekebilir.  Bazen kanser tekrarlayabilir, bu durumda bu süreç  tekrarlanır, yeniden TUR mesane ameliyatı uygulanır, kazınan kanser hücreleri tekrar  patolojik incelemeye gönderilir ve bu sonuca göre tekrar bir tedavi şekli belirlenir.

Fitoterapi İle Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi Var Mı?

Gelelim mesane kanseri bitkisel tedavisi mümkün müdür? sorusunun cevabına. Mesane kanseri bitkisel tedavisi mümkün değildir. Mesane kanseri tedavi seçenekleri arasında bitkisel tedavinin yeri yoktur. Bitkilerle tedavi ile ilgilenen bilim dalına fitoterapi denir. Fitoterapi yöntemleri, hiçbir zaman mesane kanserinin tedavisinde, etkinliği ispat edilmiş diğer tıbbi tedavilerin yerini alamaz. Bu tür tedaviler ancak doktor kontrolünde olmak kaydıyla belki diğer tıbbi tedavilerin yanında yardımcı tedavi olarak denenebilir. Sonuç olarak; mesane kanseri bitkisel tedavisi diye bir tedavi yoktur. Mesane kanseri erken tanısı hastalığın tedavisi açısından önemlidir. Hastalık ne kadar erken evrede tespit edilir ve tedaviye ne kadar erken başlanırsa, tedavi başarısı o kadar iyi olur. Bu yüzden mesane kanseri bitkisel tedavisi arayışı içine girmek zaman kaybına ve hastalığın ilerlemesine yol açar.