Mesane kanserine hangi bölüm bakar?

Mesane kanserine hangi bölüm bakar?

Mesane kanserine hangi bölüm bakar? Hangi doktor bakar? Kim tedavi eder? Mesane kanseri, mesanenin kötü huylu bir tümörüdür. Tan olarak neden kaynaklandığı belli olmasa da, gelişiminden sorumlu tutulan bir takım risk faktörleri bulunmaktadır. Mesane kanseri, erkeklerde idrar yollarından kaynaklanan kanserler arasında ikinci sıklıkta görülür. Mesane kanserlerinin çoğu olmayan ancak sık tekrar eden bir seyir gösterir. Tedavi edilmezse tekrar etme eğilimindeki bu kanserler mesane duvarındaki kas dokusuna geçer. Daha sonra mesane dışına çıkar ve ardından da vücudun diğer organlarına yayılabilir. Buna metastaz yapma denir.

İdrarında Kan Olan Bir Kişi Hangi Bölüme Gitmeli?

Mesane kanseri üroloji bölümünün ilgi alanına girer. Ancak hastalığın evresine göre çeşitli aşamalarda diğer bölümler de hastalığın tedavisinde rol almaktadır. Mesane kanserinin en sık görülen en önemli belirtisi kişinin idrarında kan olmasıdır. İdrardaki kan bazen gözle görülür şekilde olur ve kişinin kendisi tarafından kolayca fark edilir. Normalde idrar rengi sarı iken, idrarda kan olması halinde renk çay gibi, kola gibi ya da et suyu gibidir. Bazen idrarda kan pıhtıları da olur. İdrardaki kan bazen ise gözle görülmez. Çeşitli nedenlerden dolayı yapılan idrar tahlilinde anlaşılır. İdrarında kan olan bir kişi vakit kaybetmeden bir ürolog doktora gitmelidir.

Mesane Kanserine Hangi Bölüm Bakar?

Mesane kanseri ile ilgilenen asıl bölüm üroloji bölümüdür. Üroloji doktoru hastalığın tanısının konmasında en önemli rolü oynar. Mesane kanserinden şüphelendiğinde gerekli tetkikleri ister. Gerekirse sistoskopi işlemiyle mesanenin içini gözle inceler. Şüpheli alan gördüğünde örnek doku parçası alarak patoloji doktoruna incelemesi için gönderir. hastalığın evrelemesini yapar. Mesane içindeki tümör dokularını kapalı ameliyat olan TUR-mesane ameliyatı ile temizler. Eğer hastalık mesane kasını tutmuşsa, hastanın tıbbi durumu da uygunsa mesaneyi çıkartır. Üroloji doktoru mesane kanserinin tedavisi sırasında gerektiği zaman medikal onkoloji ya da radyasyon onkolojisi bölümü doktorlarına danışarak gönderebilir. Medikal onkoloji doktoru, vücuda dağılmış olan mesane kanserinde kemoterapi tedavisini uygular. Radyasyon onkolojisi uzmanı da bazen gerektiğinde mesane bölgesine ışın tedavisi uygulayabilir.

Mesane Kanserine Hangi Bölüm Doktoru Bakar?

Mesane kanserine hangi bölüm bakar? Hangi bölüm doktoru tedavi eder? diye merak ediyor olabilirsiniz. Mesane kanseri ile ilgili bölümler şunlardır;

Üroloji

Mesane kanserine hangi bölüm bakar sorusuna verilecek cevap üroloji bölümüdür. Üroloji, mesane kanserinin tanı ve tedavisinde en önemli rolü oynayan bölümdür. Hastalığın belirtilerinden yola çıkarak tanısını kor, hastalığın evrelemesini ve tedavisinin planını yapar.

Patoloji

Üroloji doktorunun TUR-mesane ya da sistektomi ameliyatı ile kendisine gönderdiği dokuları inceleyerek mesane kanserinin kesin tanısını kor. Kanser hücrelerinin özelliklerini rapor eder.

Medikal (Tıbbi) Onkoloji

Mesanenin vücutta diğer organlara sıçramışsa yani metastaz yapmışsa, bu durumda medikal onkoloji doktoru devreye girer. Kemoterapi adı verilen tedavi yöntemini uygular.

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon onkolojisi uzmanı, gerektiğinde mesane bölgesine radyasyon ışınları gönderir. Buna radyoterapi ya da ışın tedavisi adı verilir. Bu bazen kanamayı durdurmak bazen de tedaviye yardım amaçlı olabilir.

Mesane kanserine hangi bölüm bakar başlıklı yazıyı okudunuz. Mesane kanseri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için mesane kanseri nedir başlıklı yazıyı da okumanızı tavsiye ederim.