En Tehlikeli Mesane Kanseri Türü Hangisi?

En Tehlikeli Mesane Kanseri Türü Hangisi?

En tehlikeli mesane kanseri türü hangisi olduğu merak edilmektedir. Mesane kanseri, mesaneyi oluşturan hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu ortaya çıkan bir kanser türüdür. Mesane kanserleri, köken aldıkları hücre tipine göre kendi aralarında bazı farklı türlere ayrılır.  Birkaç farlı mesane kanseri türü vardır. Bunların her birinin  farklı özellikleri vardır? Peki en tehlikeli, tedavisi en zor ve en saldırgan olan mesane kanser türü hangisidir? Bu yazıda, farklı mesane kanser türlerine ve onların özelliklerine değineceğim.

Mesane Kanseri Türleri Nelerdir? En Tehlikeli Mesane Kanseri Türü Hangisidir?

Mesane kanseri; mesanede kanserin kaynaklandığı  hücrelere göre bazı türlere ayrılır. Mesane kanseri türlerinin nedenleri, davranışları ve tedavileri birbirinden bazı farklılıklar gösterir. Mesane kanserinin en sık görülen türleri şu şekildedir;

Değişici Hücreli Mesane Kanseri (Ürotelyal Karsinom) En Tehlikeli Mesane Kanseri Türü Mü?

Değişici mesane kanseri olarak da adlandırılan ürotelyal karsinom, en yaygın mesane kanseri türüdür. Bu kanser türü her 10 mesane kanserinden yaklaşık 9’unu oluşturur. Bu kanser türü, mesane duvarının iç yüzeyini kaplayan mukoza tabakasındaki ürotelyal hücrelerde başlar. Kanserli ürotelyal hücreler, mesane duvarının daha derin katmanlarına kadar ilerler, kas tabakasını tutar, mesane dışına çıkarak etraftaki komşu organlara ve yakındaki lenf düğümlerine ve diğer uzak organlarına yayılabilir. Mesanedeki kanser hücreleri, mesaneden ayrılarak vücudun uzak bölgelerinde yeni tümörler oluşturabilir. Buna metastatik mesane kanseri denir. Ürotelyal karsinom türü mesane kanserleri, “kası tutmayan ” ve “kası tutan” olarak ikiye ayrılır.

Kas invaziv olmayan (kası tutmayan) ürotelyal karsinom

Mesane kanseri, üretelyum tabaksının altındaki bağ dokusunun ötesine geçmemiş, mesane duvarının kas tabakasına yayılmamışsa, bu mesane kanserine kasa invaze olmayan (kası tutmayan) mesane kanseri adı verilir. Mesane kanserlerinin çoğu (yaklaşık %80) kası tutmamış kanser iken tespit edilir. Kas invaziv olmayan ürotelyal kanserler de tuttukları tabakaya göre alt gruplara ayrılır.

Papiller veya ‘Ta’ tümörler:  Bunlar parmak şeklindeki tümörlerdir. Ürotelyum tabakasında bulunur ve mesanenin içine doğru büyür.
Düz veya ‘Cis’ tümörler. Bunlar, mesane astarında kırmızı, kadife benzeri bir alan olarak görünebilen düz tümörlerdir. Yaygın olarak ‘karsinoma in situ‘ olarak da bilinir, mesane duvarının daha derin katmanlarına yayılma eğilimi papiller tümörlere göre daha fazladır.
T1′ tümörler: Bu tümör tipi ürotelyumun ötesine geçerek mesane duvarının altındaki bağ dokusuna uzanır.

Kas invaziv (kası tutan) ürotelyal karsinom

Kas invaziv ürotelyal kanserler, mesane duvarının kas tabakası içine yayılmıştır. Bazıları ise mesane duvarının dışına da geçmiştir.

‘T2’ tümörler, mesane duvarının kas tabakasına yayılmıştır.
‘T3’ tümörler, kas tabakasını geçerek mesaneyi çevreleyen yağ dokusuna yayılmıştır.
‘T4’ tümörler, mesane etrafındaki komşu organlara, pelvik duvara veya karın duvarına yayılmıştır.

Metastatik ürotelyal karsinom

Mesanenin ürotelyal karsinomu uzak organlara veya pelvis dışındaki lenf düğümlerine yayılırsa buna metastatik ürotelyal karsinom denir. Kas invaze tümörlerin bu şekilde yayılması, kasa invaze olmayan tümörlere göre daha yaygındır. Ürotelyal karsinom hemen hemen her organa metastaz yapabilir, ancak en sık yayıldığı yerler bölgesel lenf düğümleri, kemikler, akciğer ve karaciğerdir.

Başka hangi mesane kanseri türleri var?

Daha nadir görülen birkaç mesane kanseri türü, mesane kanserlerinin geri kalan yaklaşık %10’unu oluşturur. Yaygın olmayan türlerin bazları şunlardır;

Skuamöz (yassı) hücreli mesane kanseri

En tehlikeli mesane kanseri türü olarak kabul edilen mesane kanserlerindendir. Kanser hücreleri, daha çok tahriş veya iltihaplanma sonucu gelişir. Skuamöz hücreli kanser nadir görülmesine ve tüm mesane kanserlerinin yaklaşık %4’ünü oluşturmasına rağmen, daha kötü seyirlidir ve daha çabuk ilerler.

Adenokarsinom 

Bu tip mesane kanseri, bez hücrelerinden oluşur ve genellikle kası tutma eğilimindedir. Genel olarak, mesane kanserlerinin yaklaşık %2’si adenokarsinomlardır.

Küçük hücreli karsinom

Mesanenin küçük hücreli kanserleri, en tehlikeli mesane kanseri türü olarak kabul edilen mesane kanserlerindendir. Mesanedeki sinir benzeri hücrelerden köken alır. Bu mesane kanseri türü nadirdir ve mesane kanserlerinin %1’inden daha azını oluşturur, ancak hızla büyüyebilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Sarkom

Sarkom, vücudun kemik, kas, lifli dokular ve yağ gibi destek dokularında köken alan bir kanser türüdür. Çok nadiren mesanenin kas veya yağ tabakalarından mesane sarkomları gelişebilir.

En Tehlikeli Mesane Kanseri Türü Hangisidir?

Genel olarak, en tehlikeli mesane kanseri türü, kasa invaze olan ve/veya yüksek dereceli hücrelere sahip olan mesane kanserleri en tehlikeli ve agresif yani saldırgan olanlardır. Skuamöz hücreli kanser, adenokarsinom ve küçük hücreli mesane kanserleri daha nadir mesane kanseri türleridir, ancak bunlar değişici hücreli (ürotelyal karsinom) mesane kanserleri ile karşılaştırıldığında daha çok kas tutma eğilimindedirler.

Bununla birlikte, tedavi edilmezse başlangıçta düşük dereceli, kasa invaze olmayan ürotelyal kanserler de mesane kasını tutabilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Hastalık erken tespit edildiğinde mesane kanserinin tedavisi daha kolaydır. Bu nedenle mesane kanserine bağlı olabilecek belirtiler varsa bir an önce doktora başvurulması gerekir. Mesane kanserinin en yaygın ve en erken belirtisi idrarda kan bulunmasıdır. Buna tıpta  “hematüri” adı verilir. Görülebilecek diğer belirtiler arasında idrar yaparken yanma veya ağrı hissi ve mesane alışkanlıklarındaki değişiklikler bulunur. Mesane kanseri belirtileri ve semptomları hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

 

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.