BCG Başarısızlığı Nedir?

BCG Başarısızlığı Nedir?

BCG başarısızlığı, TUR-M ameliyatı sonrası, hastalığın tekrarlamaması ve ilerlememesi için mesane içine BCG verilmesine rağmen hastalığın tekrar etmesi ya da ilerlemesi durumudur. BCG başarısızlığının ne demek olduğunu ve BCG başarısızlığında ne yapmak gerektiğini merak ediyorsanız yazıyı okumaya devam edin.

Mesane Kanseri BCG Tedavisi Nedir?

Mesane kanseri; mesanenin en iç tabakası olan astar tabakasında bulunan hücrelerden köken alan bir kanser türüdür. En sık görülen belirtisi idrarda kan görülmesidir. Mesane kanseri BCG tedavisi, TUR-M adı verilen mesane kanseri sonrası, hastalığın tekrarlamasını ve ilerlemesi önlemek için belirli aralıklar ile mesane içerisine sulandırılmış BCG  aşısı verilmesi işlemidir. Mesane içerisine verilen BCG içerisindeki zayıflatılmış verem mikrobu, mesane içini döşeyen astar (üretelyum) tabakasını tahriş ederek mesane içerisindeki bağışıklık sistemini uyarır. Böylece bağışıklık sistemi mesane kanseri ile daha iyi savaşır.

BCG Başarısızlığı Nedir?

Orta ve yüksek riskli olan ancak kas tabakasını tutmayan mesane kanseri hastalarında, TUR-M ameliyatı (transüretral rezeksiyon) sonrası kanserin tekrarlama ve ilerleme riskini azaltmak için BCG (Bacillus Calmette-Guerin) tedavisi  uygulanması önerilmektedir. Ancak, bazen uygulanan bu BCG tedavisine rağmen hastaların önemli bir kısmında mesanede kanser yeniden tekrarlayabilir ve kanser kas tabakasını tutabilir. Bu durumda BCG başarısızlığından bahsedilir.

BCG Başarısızlığında Ne Yapmalıdır?

TUR mesane ameliyatı sorası orta ve yüksek risk grubunda olan ve yeterli doz BCG tedavisi aldığı halde hastalığın tekrarlaması ya da ilerlemesi durumunda, yani BCG başarısızlığında, en uygun tedavi yöntemi radikal sistektomi ameliyatıdır. Radikal sistektomi, mesanenin tamamen çıkarıldığı bir mesane kanseri ameliyatı türüdür.

BCG başarısızlığında radikal sistektomi dışında uygulanabilecek diğer tedavi seçenekleri mesane içi termal kemoterapi, mesane içi veya damar yoluyla verilen immünoterapi tedavileri, mesane içine verilen kemoterapi  (Valrubisin, Gemsitabin, Taksanlar) ilaçları ve gen tedavileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Yusuf Özlem İLBEY

Mesane Kanseri-Üroloji Doktoru-İstanbul

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.