Mesane Kanseri Türleri Nelerdir?

Mesane Kanseri Türleri Nelerdir?

Mesane kanseri türleri nelerdir? Kaç çeşit mesane kanseri vardır? Mesane kanseri, sık görülen bir tümörlerdendir.   Mesane duvarında bulunan bazı hücrelerin bazı nedenlerden dolayı, kontrolsüz bir şekilde bölünüp çoğalması çoğalması sonucu mesane kanseri oluşur. Kanserin başladığı yer, mesanenin en iç tabakası olan üroepitelyal tabakadır. Buradaki hücreler çoğalmaya başlar ve zamanla mesanenin kas tabakasına, lenf bezlerine ve çevredeki doku ve organlara yayılır.

Mesane kanseri nedeni tam olarak belli değildir ancak bazı risk faktörleri mevcuttur. Mesane kanseri için en önemli risk faktörleri yaş, cinsiyet ve ırktır. Mesane kanseri, özellikle 50 yaş üzerindeki kişilerde daha sık görülür. Erkeklerde, kadınlara göre 4-5 kata daha sıktır. Ancak, kadınlardaki mesane kanseri erkeklerdekinden daha ölümcüldür.

Mesane Kanseri Türleri Nelerdir?

Kanseri Oluşturan Hücrelerin Özelliklerine Göre Mesane Kanseri Türleri

Ürotelyal Karsinom

En yaygın görülen mesane kanseri türüdür. Mesanenin içini döşeyen mukoza tabakasındaki ürotelyal hücrelerden kaynaklanır. Mesanenin iç kısmını örten bu tabaka, aynı zamanda tüm idrar yollarını da örten tabaka olduğundan, ürotelyal karsinom böbrek boşluklarının içi, üreterler gibi tüm idrar yollarında da görülebilir.

Adenokarsinom

Daha nadir görülen bir mesane kanseri türüdür. Tüm mesane kanserlerinin yaklaşık %1’ini oluşturur. Genellikle mesane duvarının kubbesinden ya da ön duvarından köken alır.

Skuamöz (Yassı) Hücreli Karsinom

Bu da nedir görülen bir mesane kanseri türüdür. Daha çok mesanenin kronik tahrişi sonucu ortaya çıkar. Uzun süreli sonda kullanımı, sık geçirilen idrar yolu enfeksiyonları nedeniyle oluşan tahrişler, kansere neden olabilir.

Mesane Duvarının Tutulumuna Göre Mesane Kanseri Türleri

Mesane Kasını Tutan (İnvaziv) Kanser

Mesane duvarını oluşturan kas tabakasını tutan mesane kanserine invaziv mesane kanseri denir. Bu kanserler kas tabakasında derinleşerek mesane dışına çıkabilir. İnvaziv kanserlerin metastaz yapma yani diğer organlara sıçrama riski vardır.

Mesane Kasını Tutmayan (İnvaziv Olmayan) Kanser

Bu kanserler mesane duvarının sadece en iç tabakasını tutar, kas tabakasını tutmaz. Bunlara invaziv olmayan kanser adı verilir. Bu kanserlerde zamanla invaziv hale gelebilir.

Kanser Hücrelerinin Derecelerine Göre Mesane Kanseri Türleri

Düşük Dereceli Kanserler

Düşük dereceli  kanserlerde kanser hücreleri normal hücrelerle benzer bir yapıya ve görünüme sahiptir. Bu kanserlerin mesane kasını tutma riski düşüktür ve genel olarak yavaş gelişim gösterir.

Yüksek Dereceli Kanserler

Yüksek dereceli kanserlerdeki hücreler standart hücrelerden daha farklı ve anormal bir görünüme sahiptir. Bu tümörler agresif özelliktedir. Hızlı bir şekilde ilerleme ve kas tabakasını tutma riski daha fazladır.

Kanser Hücrelerinin Gelişim Şekline Göre Mesane Kanseri Türleri

Düz Karsinom

CİS ya da Karsinoma In Situ olarak da bilinir. Düz karsinom aslında invaziv mesane kanserlerinden biridir.

Papiller Ürotelyal Karsinom

Mesane kanseri, mesanenin boş olan içine doğru yayılır. Kanser, mesanenin iç boşluğuna doğru saplı karnabahar gibi büyüme gösterir.