Robotik Sistektomi

Robotik Sistektomi

Robotik sistektomi, da vinci robotik sistem kullanılarak gerçekleştirilen sistektomi ameliyatıdır. Sistektomi veya mesane çıkarma ameliyatı, kasa invaziv mesane kanseri yani mesanenin kas tabakasını tutmuş olan mesane kanserinin tedavisinin önemli bir parçasıdır. Kası turtan bu mesane kanserleri, mesane duvarındaki kasa doğru büyüyen ve metastaz yapma (yayılma) potansiyeline sahip mesane kanserleridir. Bu kanserlerin, kası tutmayan mesane kanserlerine göre vücudun diğer bölgelerine yayılma olasılığı daha yüksektir.

Robotik sistektomi ameliyatı, aynı işlemin açık olarak uygulanan şeklinin kopyasıdır. Ancak açık cerrahi işleme göre hasta açısından daha iyi tolere edilebilir bir yöntemdir. Bu işlemler sırasında robot teknolojisinin kullanılması, ameliyatın daha küçük kesiler ile yapılmasına, daha hızlı iyileşmesine ve yüksek başarı oranlarına neden olur. 

Robotik Sistektomi Nedir?

Robotik yardımlı sistektomi, açık cerrahi ile aynı kanser giderme başarısına sahip, minimal invazif bir mesane ameliyatıdır. Bu işlem robotik cerrahi konusunda deneyimli bir üroloji uzmanı tarafından uygulanır. Robotik teknoloji kullanılarak mesane çıkarılır ve idrar kanalları yeniden düzenlenir.  

Ameliyat sırasında cerrah, robotik aletleri kullanır. Cerrah vücudun içini özel bir kamera ve bilgisayar yardımıyla görür. Robotun kolları insan elinin yapamayacağı şekilde hareket edebilir ve manevra yapabilir. Ayrıca aletlerin küçük ve ince olmaları, cerrahın büyük kesikler olmadan ameliyat yapmasına imkan verir. 

Robotik Sistektomi ve Geleneksel Sistektomi

Geleneksel sistektomi, cerrahın ellerinin içeri girebilmesi için daha büyük kesiler gerektirir. Ancak robotik sistektomi, ince ve hassas robotik aletlerle daha küçük kesilerden yapılabilir. Daha küçük kesiler ve robotun sağladığı diğer imkanlar, ameliyata bağlı ortaya çıkabilecek sorunların (komplikasyon) riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Kası tutan mesane kanseri, genellikle radikal sistektomi ve idrar saptırma (idrar yolunun yeniden inşası) ile tedavi edilir. Radikal sistektomi sırasında mesane, bazı lenf düğümleri ve üretranın (idrarın vücuttan çıktığı tüp) bir kısmını çıkarılır. Ayrıca prostat veya rahim gibi mesaneye komşu bazı organlar da çıkarılır.

Robotik Yardımlı Sistektominin Faydaları

Robotik sistektomi yani robotik cerrahi ile mesane çıkarma ameliyatı, komplikasyon olmaksızın açık ameliyatla benzer iyileşme oranlarına sahiptir. Robotik sistektomi avantajları şunlardır; 

  • Daha az kan kaybı ve ağrı: Daha küçük kesiler ile ameliyat daha kolay olur. Ameliyat sırasında kanama daha az olur, ameliyat sonrası dönemde karın bölgesinde büyük bir kesi acısı yaşanmaz.
  • Daha az doku hasarı: Robotik sistektomi, cerraha çok hassas ve ince hareketleri gerçekleştirme imkanı sağlar. Bu, ameliyat sırasında çevresindeki sağlıklı dokuya zarar gelmesini önlemeye yardımcı olur.
  • Daha kısa iyileşme: Daha küçük kesiler ile ameliyat yapıldığından robotik ameliyat geçiren hastalar genellikle hızlı bir şekilde iyileşir. Çoğu kişi üç hafta içinde işine ve normal günlük hayatlarına dönebilir.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.