Mesane Kanserinde Yaşam Süresi Ne Kadardır?

Mesane Kanserinde Yaşam Süresi Ne Kadardır?

Mesane kanserinde yaşam süresi merak edilmektedir. Mesane kanseri, mesanenizdeki hücreler kontrolden çıktığında gelişir. Mesane kanserinin çeşitli türleri vardır; en yaygın olanı ürotelyal karsinom adı verilen türüdür.

Mesane kanseri, mesane hücrelerinden köken alan yaygın bir kanser türüdür. Mesane, karnın alt kısmında bulunan,  idrarı depolayan içi boş ve kaslardan oluşan bir organdır.

Mesane kanseri çoğunlukla mesanenin içini döşeyen hücrelerde (ürotelyal hücreler) başlar. Ürotelyal hücreler ayrıca böbreklerinizde ve böbrekleri mesaneye bağlayan tüplerde (üreterler) de bulunur. Ürotelyal kanser böbreklerde ve üreterlerde de meydana gelebilir, ancak mesanede çok daha yaygındır.

Çoğu mesane kanseri, kanserin yüksek oranda tedavi edilebilir olduğu erken aşamada tespit edilir. Ancak erken evre mesane kanserleri bile başarılı tedaviden sonra nüks edebilir. Bu nedenle mesane kanseri olan kişiler genellikle tedaviden sonra tekrarlayan mesane kanseri açısından yıllar boyunca takip edilirler.

Mesane Kanserinde Yaşam Süresi

Mesane kanserinde hayatta kalma oranları büyük oranda tanı anındaki evreye bağlıdır ve yaşa göre değişir. Mesane kanserlerinin çoğu tanı sırasında kası tutmamıştır (%70 civarında) ve bu hastaların çoğunluğu genel olarak iyi bir gidişata sahiptir.

Mesane kanserinde hayatta kalma oranları yaşa göre değişmekle birlikte genellikle yüksektir. Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü’nün verilerine göre, lokalize mesane kanserinde beş yıllık göreceli sağkalım oranı, teşhis anında 65 yaş ve üzeri kişilerde %67, 50-64 yaş aralığındaki kişilerde %79 ve tanı sırasında 50 yaşın altındaki kişilerde %84’tür. Hastaların çoğu 55 yaşın üzerindedir ve ortalama tanı yaşı 73’tür.

Bununla birlikte, eğer kanser hücreleri vücudun diğer bölgelerine yayıldıysa, mesane kanserinin hayatta kalma oranının nispeten düşüktür. Yayılan mesane kanseri olan kişilerin yalnızca %8’i beş yıldan fazla yaşamaktadır, ancak yeni tedavilerin bulunmasıyla bu oranın önemli ölçüde artıracağını umulmaktadır.

Yaşlara Göre Mesane Kanserinde Yaşam Süresi

Çocuklarda Mesane Kanserinde Yaşam Süresi

Mesane kanseri çoğunlukla erişkinlerde görülmekle birlikte, nadir durumlarda çocuklarda da görülebilir. Tüm çocukluk çağı kanserlerinin yalnızca yüzde 0,5’ini mesane kanseri oluşturur. Çocuklarda mesane kanseri çok nadir görüldüğünden, çocuklarda mesane kanseri somut bir hayatta kalma oranı bilinmez.

Çocuklarda mesane kanseri türü olarak daha çok değişici hücreli karsinom olarak da bilinen ürotelyal karsinom görülür. Skuamöz hücreli gibi agresif mesane kanseri türleri çocuklarda sık görülmez.

Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü’nün 2013-2019 verilerine göre, 20 yaşın altındaki mesane kanseri hastalarının beş yıllık hayatta kalma oranı %92,8’dir. Beş yıllık hayatta kalma oranı, kanser tanısı konulduktan veya tedaviye başladıktan sonra beş yıl hayatta kalan hastaların yüzdesidir.

20’li ve 30’lu Yaşlarda Mesane Kanseri Yaşam Süresi

Mesane kanserinde hayatta kalma oranları yaşa ve kanser hücrelerinin yayılıp yayılmadığına göre değişir.

Mesane kanseri olan yetişkinlerin genel hayatta kalma oranları şöyledir;

Evre 0  Kanser veya karsinoma in situ: %97

Lokalize Kanser (kanser hücreleri mesane dışına çıkmamıştır): %70

Kanser lenf düğümlerine yayıldıysa: %39-40

Kanser karaciğere veya kemiklere yayılmışsa: %7-8

Genç yetişkinlere nadiren mesane kanseri tanısı konur. Araştırmaya göre, 20 ila 39 yaş arası yetişkinlerde mesane kanseri görülme oranı yılda 100.000 kişide 0,2 gibi oldukça düşüktü.

15 ila 39 yaş arası hastalar için mesane kanserinin tüm evrelerinde beş yıllık hayatta kalma oranı %89,9’dur.

40’lı, 50’li ve 60’lı Yıllarda Mesane Kanseri Hayatta Kalma Oranı

Yaşlandıkça mesane kanseri riski de artar. 40 yaşın altındaki kişilerde mesane kanseri görülme oranı 100.000 kişi başına 0,5 ve 40-64 yaş arasındaki kişiler arasında 100.000 kişide 12’dir.

Yapılan çalışmalar 40 ila 64 yaş arasındaki mesane kanseri hastalarında beş yıllık hayatta kalma oranının %82,5 olduğunu ortaya koyuyor.

70 Yaş Üzeri Mesane Kanserinde Hayatta Kalma Oranı

Yaşlandıkça mesane kanserine yakalanma olasılığı da artar. Mesane kanseri tanısı konan kişilerin çoğu 55 yaşın üzerindedir. Yaşlı yetişkinlerde, genç hastalara kıyasla ürotelyal karsinoma bağlı ölüm oranı daha yüksek olma eğilimindedir. 75 yaş ve üzeri hastalar için mesane kanserinin tüm aşamaları için beş yıllık hayatta kalma oranının %71,1 olduğunu bildirilmektedir.

Diyabet veya yüksek tansiyon gibi önceden var olan rahatsızlıkların, beş yıllık hayatta kalma oranını veya mesane kanseri ile yaşam beklentisini etkileyebileceği de unutulmamalıdır. Yaşam beklentisi büyük ölçüde hastanın önceden var olan bir rahatsızlığının olup olmadığına veya hastanın ilerlemiş kansere sahip olup olmamasına bağlıdır.

Evrelere Göre Mesane Kanserinde Yaşam Süresi

Mesane kanserinde yaşam süresi üzerinde etkili olan en önemli faktör hastalığın evresidir. Genel olarak, erken evrelerde tespit edilen mesane kanserlerinde yaşam süresi daha yüksektir. Evrelere göre 5 yıllık sağkalım oranları kabaca şu şekildedir;

  • Evre 0a: %95-100
  • Evre 0is: %90
  • Evre 1: %85-90
  • Evre 2: %65-75
  • Evre 3: %30-50
  • Evre 4: %0-15

Bu oranlar, genel bir fikir vermesi açısından önemlidir. Ancak her hasta bir diğerinden farklıdır ve yaşam süresi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir.  Mesane kanseri tanısı konulan bir hasta için en önemli adım, bir üroloji uzmanına başvurarak uygun tedavi planını belirlemektir. Erken tanı ve doğru tedavi ile mesane kanserinde yaşam süresi önemli ölçüde uzatılabilir.

Prof. Dr. Yusuf İLBEY

Üroloji Doktoru-İstanbul-Türkiye

Kaynak:

  1. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bladder-cancer/symptoms-causes/syc-20356104
  2. https://www.patientpower.info/bladder-cancer/survival-rates-by-age

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.