Mesane Kanseri T1 evre

Mesane Kanseri T1 evre

Mesane kanseri T1 evre, mesane kanserinin mesane duvarını ne kadar tuttuğunu göstermektedir. TNM evrelemesi, bize kanserin yayılma düzeyini ve tümörün mesane duvarındaki yerleşimini tanımlayan bir evrelendirme sistemidir. TNM (Tümör, Nodül, Metastaz) sistemi, kanserin yayılma derecesini açıklamak için kullanılan standart bir sınıflandırmadır.

T, mesane kanserinin varlığına ve yayılımına ait bulgulara göre değerlendirilir. T1 tümörler mesane tabakasının daha yüzeysel kısımlarında iken, T2 tümörler mesane duvarını oluşturan kas tabakasına, T3 tümörler mesane etrafında bulunan yağ tabakasına, T4 tümörler ise mesaneye komşu olan bağırsak, rahim gibi diğer organlara yayılımın olduğu anlamına gelir.

Mesane kanseri T1 nedir?

T1, TNM sistemine göre mesane kanserinin bir evresini gösteren bir ifadedir. T1 evresi, kanserin mesane tabakalarının en iç kısmını oluşturan tabakanın (mukozada) hemen altında bulunan tabakanın (submukoza) tutulduğunu gösterir. Tümör, mesane duvarının mukoza ve submukoza tabakasını tutmuş, ancak kas tabakasına, çevre dokulara veya lenf düğümlerine henüz ulaşmamıştır.

Mesane kanseri T1 evre belirtileri nelerdir?

Mesane kanseri T1 evresi, mesane kanserinin erken evrelerinden biridir. Kanser hücreleri sadece mesanenin içini örten tabakada olduğu, daha derinde bulunan kas tabakasına veya lenf düğümlerine henüz ulaşmadığı anlamına gelir. Hastalığın T1 evresinde olup olmaması, uygulanacak olan tedavi seçeneklerini etkiler. Bu evredeki mesane kanseri belirtileri idrarda kan, sık idrar çıkma, idrarda yanma olarak karşımıza çıkar.

T1 vere mesane kanseri tanısı nasıl konur?

Mesane kanseri tanısında idrara tahlili, ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri, sistoskopi ve biyopsi gibi yöntemlerden yararlanılır. Mesane kanserinde fizik muayenenin yeri sınırlıdır. Ancak ileri evre mesane kanserleri fizik muayenede tespit edilebilir.

Eğer mesane kanseri şüphesi varsa, idrar tahlili ve ultrasonografi istenir. Eğer idrarda kan varsa ya da ultrasonografide mesane tümörünü andıran kitle tespit edilmemiş ise sistoskopi yapılır. Sistoskopi, idrar yolundan kamera ile girilerek idrar kesesinin içini görme işlemidir.

Mesane kanseri T1 evre ciddi midir?

Evre T1 mesane kanserleri, mesanenin lamina propriya tabakasını tutan kanserdir. Her ne kadar kas tabakasını tutan mesane kanserlerinin birçok genetik özelliğini taşısa da, kasa invaze olmayan veya “yüzeysel” tümörler olarak sınıflandırılır. Yine de, T1 mesane kanserli hastalarda tanıdan sonraki üç yılda genel ölüm oranı %33 ve kansere özgü ölüm oranı %14’tür. Bu durum T1 evre mesane kanserinin yüksek bir ilerleme riskine sahip olduğunu ve bu yüzden sıkı bir şekilde takibinin gerektiğini gösterir.

T1 mesane kanserli hastaların sonuçlarındaki değişkenlik, hem tümör heterojenitesinin hem de patolojik evrelemenin yanı sıra risk sınıflandırması, TUR-M ile tümörün çıkarılması ve ek BCG tedavisi uygulama programlarındaki tutarsızlıkların bir sonucu olabilir.

Evre 1 mesane kanseri tedavi edilebilir mi?

Evre 1 mesane kanserleri, mesane duvarının içini örten mukoza tabakasındaki bağ dokusuna yayılmış ancak henüz kas tabakasına ulaşmamış olan kanserlerdir. Evre 1 mesane kanserleri, yavaş büyüyen (düşük dereceli) ve hızlı büyüyen (yüksek dereceli) evre 1 mesane kanserleri olmak üzere iki türlüdür. Evre 1 kanser genellikle tedavi edilebilir, ancak yüksek dereceli olan kanserlerin tekrarlama şansı daha yüksektir.

Mesane kanseri T1 evre tedavisi nasıldır?

Mesane kanserinin tedavisi, hastalığın evresi ile doğrudan ilişkilidir. Tedavi hastalığın ilk tanısının konduğu andaki klinik evresine göre planlanır. Tümörün  mesane duvarında ne kadar derine indiği, mesanenin dışına çıkıp çıkmadığı tedavide önemlidir. Tümörün büyüklüğü, kanser hücrelerinin derecesi, hastanın genel sağlık durumu ve terci de tedaviyi belirlemede önemlidir.

Mesane kanseri tedavisi hastalığın evresine bağlıdır. Eğer ilk yapılan TUR-M ameliyatında, hastalık T1 evresinde ise, bir süre sonra yeniden TUR-M işlemi yapılır. Buna re-TUR adı verilir. Bunda da T1 evresi tespit edilirse, daha sonra ek tedavi olarak hastaya mesane içine BCG tedavisi uygulanır. T1 evre mesane kanseri, mesane duvarının iç tabakasını örten tabaka olan mukozanın hemen altındaki bağ dokusu katmanını tutan kanserdir, ancak kanser henüz daha kas tabakasına ulaşmamıştır.

Bu evrede diğer evrelerde de olduğu gibi, transüretral mesane tümörü rezeksiyonu (TUR-M) yine tedavinin ilk basamağını oluşturur. Evre T1 mesane kanserleri özellikle yüksek dereceli olanları, tekrarlama ve ilerleme özelliği açısından evre 0 tümörlere göre daha yüksek risk taşır. Bu yüzden, hastalığın daha derinlere yayılma olasılığına karşı ilk TUR-M ameliyatı ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, ameliyattan 2-3 hafta sonra tekrar aynı ameliyatı (reTUR-M) yapmak gerekir. İkinci ameliyat sonrası yeniden evreleme yapılır. Bu sonuca göre gerekli ek tedavi ve takip planlaması yapılır. İkinci ameliyattan birkaç hafta sonra mesane içine BCG aşısı tercih edilir. Eğer BCG aşısı bir nedenle verilemiyorsa, mesane içine kemoterapi  ilacı verilir. Tümörün tam çıkarılamadığı ya da çıkarılamayacak kadar yoğun tümörün olması durumlarında radikal sistektomi ameliyatı uygulanmalıdır.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.