Mesane Kanseri Yaşam Süresi

Mesane Kanseri Yaşam Süresi

Mesane kanseri yaşam süresi merak edilen bir konudur. Mesane kanseri tanısı konulan bir kişi, hastalığının ne kadar ciddi olduğunu ve hayatta kalma şansının ne olduğunu merak edebilir. Herhangi bir hastalığın seyrine tıpta prognoz adı verilir.

Mesane Kanserinin Seyri Nelere Bağlıdır?

Mesane kanserinin evresi hastalığın seyrini belirleyen en önemli faktördür.

 • Kanser mesane duvarındaki kas tabakasını tutmuş mu yoksa tutmamış mı? Kanser mesane duvarının kas tabakasını tutmamışsa yani kas tabakasına ulaşmamışsa bu duruma kasa invazif olmayan veya yüzeysel mesane kanseri denir. Mesanenin duvarının kas tabakasına ulaşmışsa veya bunun ötesine yayılmışsa buna kasa invazif mesane kanseri veya invazif mesane kanseri denir.
 • Mesane kanseri türü hastalığın seyrinde önemlidir. Değişici epitel hücreli (TCC), yassı hücreli ya da adenokanser gibi mesane kanser türleri bulunmaktadır.
 • Mesane kanserin derecesi de hastalık seyrinde önemlidir.  Kanser hücrelerindeki değişim düşük dereceli mi yoksa yüksek dereceli mi ?
 • Hastanın yaşı
 • Genel sağlık durumu

Kas invaziv olmayan mesane kanserinin seyri ayrıca şunlara da bağlıdır:

 • Tümörün sayısı. Tümör mesane içerisinde tek bir yerde olabilir veya birden fazla yerde olabilir.
 • Tümörün büyüklüğü: 3 cm veya daha büyük olabilir.
 • Kanserin mesanenin iç yüzeyinin altındaki astar tabakasını tutup tutmadığı önemlidir.
 • Kanserin tekrarlayıp tekrarlamaması önemlidir.
 • Karsinoma in situ olup olmaması da hastalığın seyrini önemli ölçüde etkilemektedir.

Mesane Kanseri Yaşam Süresi Nelere Bağlıdır?

Mesane kanseri olan hastaların tedavi sonrası uzun yıllar boyunca takip edilmesinden elde edilen bilgiler kullanılarak mesane kanserinin seyri ve yaşam süresi tahmin etmektedir. Buna göre mesane kanseri olan ve hastalığı mesane dışına çıkmamış olan hastalarda 5 yıllık sağkalım oranı %71’dir. Bu, mesane kanseri olup da hastalığı mesane dışına çıkmayan hastalarının, tanı konulduktan sonraki 5 yıl boyunca hayatta kalma ihtimalinin %71 olduğu anlamına gelir.

Mesane kanseri için 5 yıllık göreceli sağkalım oranları aşağıdaki gibidir:

 • Yalnızca mesanenin içini döşeyen tabakada kanser bulunması halinde %97
 • Kanser yalnızca mesane duvarında ve dışarı çıkmadıysa %71
 • Kanser mesane dışındaki yakın bölgelerde bulunan lenf bezlerine yayıldıysa %39
 • Mesane dışına çıkıp diğer organlara sıçradıysa (metastatik mesane kanseri) %8

Bu oranlar hesaplanırken mesane kanseri olana hastalara ait verilere dayanılarak bir takım istatistiksel hesaplamalar yapılmaktadır. Ancak her hastalık her kişide aynı seyretmeyebilir. Bunlar sadece kabaca bilgi vermek amaçlıdır. Durumunuz hakkında en iyi bilgiyi doktorunuzdan alabilirsiniz. Yaşam süreleri ile ilgili istatistiklerini incelerken aşağıdaki hususları da göz önünde bulundurmak gerekir; 

 • Hiçbir insan tamamen bir diğerine benzemez. Bu yüzden tedaviye verilen cevaplar büyük ölçüde farklılık gösterebilir.
 • Yaşam süreleri ile ilgili bu oranlar hesaplanırken, farklı türde tedavi almış olabilecek büyük insan gruplarından toplanan bilgileri kullanır.
 • Daha yeni ve daha iyi tedavilerin etkisini görmek için daha uzun zamana ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu tedavilerin etkileri, yukarıda bahsedilen mevcut hayatta kalma istatistiklerine yansımamış olabilir.

Prof. Dr. Yusuf İlbey

Üroloji Doktoru-İstanbul

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.