Adjuvan Mesane Kanseri Tedavisi Nedir?

Adjuvan Mesane Kanseri Tedavisi Nedir?

Adjuvan mesane kanseri tedavisi, mesane kanseri için uygulanan asıl tedaviye yardımcı olarak sonradan uygulanan ek tedavi demektir. Mesane kanseri, idrar kesesinin iç yüzeyini kaplayan tabakada bulunan hücrelerden köken alan bir kanser türüdür. Mesane kanserinin en sık görülen belirtisi idrardan kan gelmesidir. Diğer belirtiler arasında ağrılı idrar yapma, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve idrarda bulanıklık sayılabilir.

Mesane Kanseri Tedavisi Nasıldır?

Mesane kanseri tedavisi, tümörün boyutuna, evresine ve özelliklerine göre farklı tedavi yöntemleri ile  tedavi edilebilir. Tedavide kullanılan seçenekler arasında ameliyat (TUR-M, radikal sistektomi) , ışın tedavisi (radyoterapi), kemoterapi ve immünoterapi bulunmaktadır.

Adjuvan Mesane Kanseri Tedavisi Nedir?

Adjuvan tedavi, uygulanan cerrahi veya radyoterapi sonrası, hastalığın tekrarlamasını önlemek için daha sonradan uygulanan ek tedavi yöntemidir. Adjuvan mesane kanseri tedavisi, genellikle mesane kanseri ameliyatından sonra uygulanır. Mesane kanserinde adjuvan tedavi kararı, tümörünün özelliklerine, kanserin evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre verilir. Uygulanacak olan adjuvan tedavinin faydaları ve riskleri, hasta ile birlikte değerlendirilerek karar verilir.

Adjuvan Mesane Kanseri Tedavisi Neden Uygulanır?

Mesane kanserinde adjuvan tedavinin amacı, cerrahi sonrası geride kalan kanser hücrelerini yok etmek ve hastalığın tekrarlama riskini azaltmaktır. Adjuvan tedavi, mesane kanseri hastalarında sağkalım oranını önemli ölçüde artırabilir.

Adjuvan Mesane Kanseri Tedavisi İçin Uygulan Yöntemler Nelerdir?

Adjuvan mesane kanseri tedavisi için en yaygın kullanılan yöntemler şunlardır;

Mesane Kanserinde Adjuvan Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmak ya da öldürmek için kullanılan bir ilaç tedavisidir. Mesane kanserinde adjuvan kemoterapi olarak, genellikle cisplatin gibi platin bazlı ilaçlar kullanılır.

Mesane kanserinde adjuvan kemoterapi, genellikle cerrahi sonrası kalan kanser hücrelerini yok etmek ve hastalığın tekrarlama riskini azaltmak için kullanılır. Adjuvan kemoterapi, mesane kanserinde hastanın yaşam süresini önemli ölçüde artırabilir.

Mesane kanserinde adjuvan kemoterapinin faydaları şunlardır:

 • Hastanın yaşam süresini uzatır.
 • Hastanın kanserden ölüm riskini azaltır.
 • Hastanın kanserin tekrarlama riskini azaltır.

Mesane kanserinde adjuvan kemoterapinin yan etkileri, kullanılan kemoterapi rejimine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. Kemoterapinin yaygın yan etkileri arasında bulantı, kusma, saç dökülmesi, yorgunluk ve mide bulantısı sayılabilir.

Mesane kanserinde adjuvan kemoterapi kararı, hastanın tümörünün özelliklerine, evresi ve genel sağlık durumuna göre verilir. Adjuvan kemoterapinin faydaları ve riskleri, hasta ile birlikte değerlendirilerek karar verilir.

Mesane kanserinde adjuvan kemoterapinin uygulandığı durumlar şunlardır:

 • T1 tümörlü hastalarda, tümörün kas invaze derinliği 1 cm’den fazla olan hastalar
 • T2 veya T3 tümörlü hastalar
 • Yüksek riskli T1 tümörlü hastalar (örneğin, tümör yüzeyinde çok sayıda invazif hücre bulunan hastalar)
 • Radikal sistektomiden sonra nüks riski yüksek olan hastalar

Mesane kanserinde adjuvan kemoterapi, genellikle platin bazlı ilaçlar kullanılarak uygulanır. Platin bazlı ilaçlar, kanser hücrelerinin DNA’sına zarar vererek bu hücrelerin ölmesini sağlar. Mesane kanserinde en sık kullanılan platin bazlı ilaçlar sisplatin ve karboplatindir.

Mesane kanserinde adjuvan kemoterapi, genellikle 3-4 kür olarak uygulanır. Kürler, genellikle 3-4 hafta arayla verilir.

Mesane Kanserinde Adjuvan Radyoterapi

Radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili radyasyon ışınları kullanan bir tedavi yöntemidir. Adjuvan radyoterapi, genellikle cerrahi sonrası kalan kanser hücrelerini öldürmek için kullanılır.

Mesane kanserinde adjuvan radyoterapinin faydaları şunlardır:

 • Hastanın yaşam süresini uzatır.
 • Hastanın kanserden ölüm riskini azaltır.
 • Hastanın kanserin tekrarlama riskini azaltır.

Mesane kanserinde adjuvan radyoterapinin yan etkileri, kullanılan radyoterapi yöntemine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. Radyoterapinin yaygın yan etkileri arasında idrar yolu enfeksiyonu, idrarda kan gelmesi ve mesanenin iltihabı sayılabilir.

Mesane kanserinde adjuvan radyoterapinin uygulandığı durumlar şunlardır:

 • T2 veya T3 tümörlü hastalar
 • T1 tümörlü hastalarda, tümörün kas invaze derinliği 1 cm’den fazla olan hastalar
 • Yüksek riskli T1 tümörlü hastalar (örneğin, tümör yüzeyinde çok sayıda invazif hücre bulunan hastalar)
 • Radikal sistektomiden sonra nüks riski yüksek olan hastalar

Mesane kanserinde adjuvan radyoterapi, vücut dışındaki bir ışın kaynağından gönderilen ışınlarla mesanenin dış yüzeyine uygulanır. Radyasyon tedavisi, genellikle haftada 5 gün, 5 hafta boyunca yapılır.

Adjuvan Mesane Kanseri Tedavisi Yan Etkileri Nelerdir?

Mesane kanserinde adjuvan tedavinin yan etkileri, kullanılan tedavi yöntemine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Kemoterapi tedavisinin en sık görülen yan etkileri arasında bulantı, kusma, saç dökülmesi, yorgunluk ve mide bulantısı sayılabilir. Radyoterapinin yaygın yan etkileri ise idrar yolu enfeksiyonu, idrarda kan gelmesi ve mesanenin hacminin küçülmesidir.

Prof. Dr. Yusuf Özlem İLBEY

Mesane Kanseri – Üroloji Doktoru- İstanbul

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.